www.infopid.dk – en hjemmeside om persistente identifikatorer

Måske er du i forbindelse med læsning af en videnskabelig artikel stødt på begrebet ’DOI’ eller PID? Begge er betegnelser for en entydig reference til et digitalt objekt, som kan findes på nettet. 

PID_vaelge_PID_choose

På digitalbevaring.dk har vi længe haft en artikel om Identifikatorer for digitale objekter, men hvis du har brug for yderligere viden om persistente identifikatorer (PID’er), så besøg den spritnye hjemmeside www.infopid.dk, som beskriver emnet mere uddybende. Her finder du blandt

  • forklaringer på de forskellige typer PID’er, der bruges rundt om i verden
  • danske use cases, som beskriver, hvor og hvordan PID’er bruges i Danmark
  • beskrivelse af, hvordan digitale objekter tildeles en dansk PID i form af Danpid
  • hvordan man kan benytte PID’er, når man citerer

www.infopid.dk er lavet i samarbejde mellem Det Kongelige Bibliotek1, Statsbiblioteket1, Danmarks Tekniske Informationscenter (DTU Bibliotek) og Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet v. Københavns Universitet.

Hvis du synes, du genkender layoutet på infopid.dk og ’stregen’ i illustrationerne, så er det nok ikke helt forkert. Vi har valgt at lægge designet tæt op af digitalbevaring.dk og har også brugt vores dygtige illustrator Jørgen Stamp på det nye site.

Se hjemmesiden her: www.infopid.dk


1. Statsbiblioteket og Det Kongelige Bibliotek fusionerede pr. 1. januar 2017. Med afdeling i hhv. Aarhus og København er institutionerne nu samlet under navnet: Det Kgl. Bibliotek. Da Det Kgl. Bibliotek var to adskilte institutioner under udgivelsen af denne side, er teksten beholdt uændret.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Vi gør opmærksom på, at Digitalbevaring.dk frasiger sig ethvert ansvar for indholdet af offentlige kommentarer. Vi gør samtidig opmærksom på, at Digitalbevaring.dk forbeholder sig retten til at publicere, slette og redigere kommentarer på hjemmesiden samt opbevare navn, e-mail og ip-adresse på kommentarskrivere. Hvis du ønsker din kommentar og tilhørende brugeroplysninger slettet, bedes du kontakte os.