Omkostninger – Resume af EU-projektet 4C om omkostningsmodeller

Omkostningerne ved digital bevaring er et emne, der bliver mere og mere påtrængende i takt med at samfundet bliver stadigt mere digitalt. 4C projektet, også kaldet ’Collaboration to Clarify the Costs of Curation’, har i to år arbejdet på at kaste lys over området for at kunne hjælpe organisationer med at investere mere effektivt i digital bevaring. I januar 2015 satte projektet punktum for arbejdet.

hvadkosterdetUK

‘Collaboration to Clarify the Costs of Curation’ – 4C projektet

Det stigende fokus på omkostningerne til digital bevaring fik i 2013 13 partnere fra 7 forskellige lande til at gå sammen i et projekt for at belyse økonomien bag digital bevaring. Projektet hed Collaboration to Clarify the Costs of Curation. I daglig tale også kaldet 4C.

Drivkraften bag projektet var et ønske om at forstå økonomien ved digital bevaring og klarlægge forholdet mellem omkostninger og udbytte ved at bevare digitale materialer. Formålet med det hele var, at hjælpe institutioner til at investere mere effektivt i digital bevaring.

4C projektet blev finansieret af midler fra EU. Det løb over to år og projektet sluttede planmæssigt i begyndelsen af 2015.

Resultater

4C resulterede i en lang række produkter, der på hver sin måde bidrager til at belyse økonomien ved digital bevaring. Blandt produkterne er der bl.a. modeller, værktøjer og en lang række rapporter. Udover de konkrete produkter, har 4C projektet gennem projektperioden etableret et netværk af personer og organisationer med interesse i bevaringsøkonomi. Idéen er at netværket kan fremme diskussion og videndeling yderligere via hjemmesiden The Curation Exchange.

Tabellen nedenfor giver et overblik og de vigtigste produkter fra 4C projektet.

Cost Comparison Tool
Et værktøj til at analysere og visualisere en organisations omkostninger digital bevaring. Værktøjet giver også mulighed for at sammenligne egne omkostningstal med tal fra andre organisationer. Man vælger selv graden af anonymisering.
Model over ’Basic Cost Concepts’
En model over de centrale koncepter og mekanismer man skal kende, for at kunne forstå økonomien ved digital bevaring. Modellen indeholder også en liste over elementer, der kan bruges til at udvikle en omkostningsmodel til estimering af omkostninger kaldet ’the Gateway Specification’.
Digital Curation Sustainability Model (DCSM)
En model, der beskriver vejen mod økonomisk bæredygtig digital bevaring. Modellen er både en referenceramme og et ledelsesværktøj for institutioner, der ønsker økonomisk bæredygtig digital bevaring.
Cost Drivers
En serie af rapporter der kortlægger hvilke indirekte økonomiske determinanter, der påvirker prisen på bevaring. Rapporterne beskriver bl.a. den rolle som risici, troværdighed, kvalitet og omdømme spiller i den samlede økonomi.
Overblik over omkostningsmodeller
En rapport, der giver et overblik over eksisterende omkostningsmodeller. Rapporten opremser styrker og svagheder ved de enkelte modeller og vejleder om hvilke områder og situationer de især egner sig til.
Overblik over firmaer
Et overblik over firmaer der arbejder med digital bevarings. For hvert firma er der en beskrivelse af firmaets services og produkter.
Litteraturoversigt
Litteraturlisten er en samlet oversigt over litteratur, der på den ene eller anden måde berører bevaringsøkonomi. Listen indeholder også en oversigt med projekter og initiativer om økonomien ved digital bevaring.
Ordbog (Engelsk)
Alfabetisk liste, der forklarer en række ord og begreber vedrørende bevaringsøkonomi.

 Oversigt over 4C projektets vigtigste produkter

4Cs produkter er af meget forskellig karakter. Nogle er rene vidensprodukter, andre er modeller, der udgør en fælles referenceramme for et bestemt område. Andre igen er konkrete værktøjer udviklet til at understøtte konkrete opgaver. Ligesom der er forskellige typer af produkter, henvender de sig også til forskellige målgrupper. Nogle henvender sig til ledere på forskellige niveauer. Andre henvender sig til bevaringsplanlæggere og dataforvaltere, mens andre adresserer teoretikere og teknikere. Der er med andre ord tale om et bredt spektrum af produkter, der tjener forskellige formål og henvender sig til forskellige målgrupper i og udenfor en bevaringsorganisation.

Alle produkterne fra projektet er samlet på hjemmesiden The Curation Exchange.

Projektet er slut – arbejdet fortsætter!

Driften af af Curation Exchange platformen overtages af et samarbejde mellem en række interesseorganisationer inden for digital bevaring: Digital Preservation Coalition (DPC), Nestor, KEEP Solutions og NWO. Samtidig får de ansvaret for at opretholde det netværk af personer og organisationer med interesse bevaringsøkonomi, som er blevet stablet på benene under projektet. Det betyder, at det arbejde som projektet har startet, kan leve videre selvom projektet slutter.

Mere om 4C projektet 

4C projektet begyndte 1. februar 2013 og sluttede 31. januar 2015. Projektet havde 13 partnere fra 7 europæiske lande. Fra Danmark deltog Det Kongelige Bibliotek1 og Rigsarkivet. Projektet blev støttet af EU under 7th Framework programme for research and technological development and demonstration activities under ICT-2011.4.3.

Man kan læse meget mere om 4C og projektets resultater på The Curation Exchange eller 4C projekts hjemmeside.

Se også mere om omkostninger ved digital bevaring i artiklen Hvad koster det at bevare digitale samlinger?

4C logo

Kathrine Hougaard Edsen Johansen, Rigsarkivet, september 2015


1. Statsbiblioteket og Det Kongelige Bibliotek fusionerede pr. 1. januar 2017. Med afdeling i hhv. Aarhus og København er institutionerne nu samlet under navnet: Det Kgl. Bibliotek. Da Det Kgl. Bibliotek var to adskilte institutioner under udgivelsen af denne side, er teksten beholdt uændret.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Vi gør opmærksom på, at Digitalbevaring.dk frasiger sig ethvert ansvar for indholdet af offentlige kommentarer. Vi gør samtidig opmærksom på, at Digitalbevaring.dk forbeholder sig retten til at publicere, slette og redigere kommentarer på hjemmesiden samt opbevare navn, e-mail og ip-adresse på kommentarskrivere. Hvis du ønsker din kommentar og tilhørende brugeroplysninger slettet, bedes du kontakte os.