Repositorier

Bevaring af forskningsdata — når data er gjort klar med metadatering, mv. — sker i et repositorie, hvis ikke i Rigsarkivet. Der findes en lang række repositorier, så det skulle være muligt at finde et velegnet. Ved langtidsbevaring skal man have særlig opmærksomhed på, om det er muligt at migrere data fra et repositorie til et andet. Det er også ønskværdigt, at repositoriet understøtter forskellige formater.

 

Når man har forberedt sine data, er der flere steder, hvor man som forsker kan finde arkiver til sine egne data og søge videre efter andres data. Det mest omfattende er r3data.org. Det er et tyskbaseret, globalt register over repositorier til permanent bevaring af data, dækkende de fleste akademiske fagområder. Der kan søges fagligt afgrænset, efter typer af indhold og efter land. Der er kort beskrivelse med emneord, oversigt over muligheder for adgang til data, upload mm. og links til andre arkiver inden for fagområdet.

Tidsskriftet Nature vedligeholder en fagopdelt liste over repositorier anbefalet af Scientific Data (Springer).

Fra DeiC’s hjemmeside er der adgang til en liste over værktøjer relateret til FAIR data, herunder repositorier, vejledninger mm.

Kriterier for valg af repositorie

Danmarks Tekniske Universitet anbefaler, at et repositorie skal opfylde disse betingelser:

  • Være anerkendt i forskningsverdenen
  • Have politik for adgang til data og betingelser for brug
  • Være funderet i en organisation, gerne universitet eller bibliotek
  • Understøtte de almindelige standarder for metadata
  • Tilbyde langtidsholdbare og unikke ID’er, f.eks. DOI’er
  • Tilbyde standardlicensvilkår for datasæt
  • Være certificeret eller anvende særlige arkivstandarder

Bl.a. disse repositorier lever op til kriterierne:

I forhold til langtidsbevaring af forskningsdata er der yderligere to vigtige kriterier:

  • Tillade migrering til andet repositorie
  • Understøtte flere dataformater og -typer

Migrering af data er vigtigt, fx hvis institutionen ændrer i anbefalinger af valg af repositorie eller opretter sit eget.

 

Henrik Vetter, Det Kgl. Bibliotek, december 2019