Standard – Hvad er OAIS-modellen, og hvorfor er den vigtig?

OAIS er en reference-model for arkivsystemer til digital bevaring. Når et bevaringssystem bruger modellen, giver det en vis sikkerhed for, at systemet opfylder kravene til langtidsbevaring.


Hvad er et OAIS?

Systemer til digital bevaring laves oftest i overensstemmelse med ‘Reference Model for an Open Archival Information System (OAIS)’ (CCSDS, 2012). Et OAIS er et arkiv, forstået som en organisation af systemer og mennesker, som har påtaget sig ansvaret for at langtidsbevare information og gøre det tilgængeligt for en slutbrugergruppe. ‘Lang tid’ betyder længe nok til, at arkivet er nødt til at tage højde for effekterne af skiftende teknologier og for skiftende brugergrupper. OAIS Reference Model er reviewet og godkendt som en ISO-standard (International Organization for Standardization – ISO).

Rundt om OAIS

I et OAIS-arkivs omgivelser finder man nogle producenter (producers) af det digitale materiale, som skal bevares i systemet. Systemet er desuden afhængigt af drift og ledelse (management) af systemet og af brugerne (consumers) af det digitale materiale fra systemet.

Ledelsen fastsætter mål for systemet, og det er også her, midlerne til at understøtte systemet indhentes og administreres. Brugerne kan være såvel nutidige som fremtidige.

OAIS-arkivets rolle

En organisation, som varetager et OAIS, påtager sig et stort ansvar. Organisationen skal forhandle sig frem til tilstrækkelig information fra producenter, sikre langtidsbevaring af informationen og gøre den bevarede information tilgængelig for slutbrugergruppen. Den skal følge de politikker og procedurer, som sikrer, at informationen bevares, og som muliggør videregivelse af information som autentiske kopier af originalen, eller som kan føres tilbage til originalen..

OAIS information

Materialet i et OAIS gemmes som ‘informationspakker’. En informationspakke indeholder dels den information, som skal bevares, repræsenteret af en form for data (Content Information), og dels bevaringsbeskrivelses-information (Preservation Description Information), som gør det muligt for slutbrugerne at forstå de gemte data. For at kunne finde de rigtige informationspakker igen, knyttes de sammen med beskrivende informationer (Descriptive Information about Package).

Der er tre forskellige typer informationspakker, nemlig Submission Information Package (SIP), Archival Information Package (AIP) og Dissemination Information Package (DIP). De tre varianter repræsenter de forskellige informationer, der er brug for ved hhv. modtagelse, lagring og adgang til informationerne.

OAIS Functional Model

I den funktionelle model er OAIS delt op i seks funktionelle enheder, som illustreret øverst på siden:

  • Ingest (modtagelse) håndterer modtagelsen af informationspakker fra producenterne.
  • Archival Storage (lagring) sørger for bitbevaring af informationspakkerne, dvs. bevaring af de bits, der udgør filerne.
  • Preservation Planning (bevaringsplanlægning) overvåger miljøet i OAIS’et og står for den generelle bevaringsplanlægning, herunder logisk bevaring, som handler om forståelighed og brugbarhed af det digitale materiale.
  • Data Management (datastyring) sørger for, at det er muligt at udfylde, vedligeholde og tilgå både deskriptive informationer, som identificerer og dokumenterer informationspakkens indhold, og administrative data, som bruges til at styre arkivet.
  • Access (adgang) giver slutbrugeren mulighed for at tilgå den information, der er gemt i arkivet.
  • Administration (administration) gør det muligt at styre hele arkivsystemet. Her er funktioner til at overvåge systemet og til at opdatere indholdet i arkivet. Det er også her ansvaret for overholdelse af standarder og politikker samt kundesupport ligger.

Trustworthy Digital Repository

Hvordan sikrer man, at ens bevaringssystem lever op til OAIS-modellen i praksis? Hvordan sikrer man, at systemerne lever op til forventningen om at bevare den information, man har lovet at bevare? Trustworthy Repositories, Audit & Certification (TRAC): Criteria and Checklist (CRL, 2007) og DRAMBORA-værktøjet (DigitalPreservationEurope, 2008) beskriver de kriterier, som et system skal leve op til for at kunne certificeres som et Trustworthy Digital Repository. Checklisterne bygger på OAIS anbefalingen.  Læs mere om DRAMBORA-værktøjet i artiklen Risikostyring i digital bevaring.

Læs mere om troværdige digitale arkiver i artiklen ‘Hvad kendetegner et troværdigt digitalt arkiv‘.

Planets Functional Model

Fra 2006 til 2010 deltog det Kongelige Bibliotek1 og Statsbiblioteket1 i et EU-projekt om digital bevaring sammen med en række europæiske universiteter, biblioteker, arkiver og kommercielle partnere. Projektet hed Planets (Preservation and Long-term Access through Networked Services), og det primære mål var at udvikle praktiske services og værktøjer til at hjælpe med at sikre langtidsbevaring af  digitale kulturelle og videnskabelige materialer.

Et af resultaterne blev en ‘Planets Funktionel Model’ for digital bevaring, som kan bruges som et supplement til OAIS-modellen (Barbara Sierman, 2010). Modellen identificerer tre centrale bevaringsfunktioner, nemlig Preservation Watch, Preservation Planning og Preservation Action. Du kan læse mere om Planets Functional Model på her. Planets-arbejdet fortsættes i Open Preservation Foundation, som arbejder for at skabe løsninger og værktøjer til digital langtidsbevaring.

Læs mere

Læs mere om brug af OAIS-modellen i artiklen ”Distribueret digital bevaring – en referenceramme” som blandt andet introducerer ”Outer OAIS – Inner OAIS modellen”. Du kan også læse mere om relaterede standarder, som fx

  • PREMIS, der er en standard for bevaringsmetadata, som bruges i en lang række internationale projekter og værktøjer.
  • PAIS (Producer-Archive Interface Specification), som er en standardmetode til formelt at definere de digitale informationsobjekter, som overføres fra producenter til arkiv og til effektiv pakning af objekterne som SIPs. Standarden er under udvikling.

Bibliografi

Evaluation of Preservation Planning within OAIS, based on the Planets Functional Model, Barbara Sierman (Koninklijke Bibliotheek) og Paul Wheatley (British Library) 2010

Reference Model for an Open Archival Information System (OAIS), recommended practice, CCSDS 650.0-M-2, The Consultative Committee for Space Data Systems, June 2012

ISO 14721:2012 Space data and information transfer systems — Open archival information system (OAIS) — Reference model

Trustworthy Repositories Audit & Certification: Criteria and Checklist, CRL, The Center for Research Libraries and OCLC Online Computer Library Center, Inc., 2007

DRAMBORA Interactive, DigitalPreservationEurope, Digital Curation Centre, 2008

Producer-Archive Interface Specification (PAIS), recommended standard, CCSDS 651.1-B-1, The Consultative Committee for Space Data Systems, February 2014

ISO/DIS 20104 Space data and information transfer systems — Producer-Archive Interface Specification (PAIS)


Bolette A. Jurik, Statsbiblioteket, november 2010 / revideret marts 2011 / revideret december 2014


1. Statsbiblioteket og Det Kongelige Bibliotek fusionerede pr. 1. januar 2017. Med afdeling i hhv. Aarhus og København er institutionerne nu samlet under navnet: Det Kgl. Bibliotek. Da Det Kgl. Bibliotek var to adskilte institutioner under udgivelsen af denne side, er teksten beholdt uændret.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Vi gør opmærksom på, at Digitalbevaring.dk frasiger sig ethvert ansvar for indholdet af offentlige kommentarer. Vi gør samtidig opmærksom på, at Digitalbevaring.dk forbeholder sig retten til at publicere, slette og redigere kommentarer på hjemmesiden samt opbevare navn, e-mail og ip-adresse på kommentarskrivere. Hvis du ønsker din kommentar og tilhørende brugeroplysninger slettet, bedes du kontakte os.