Logisk bevaringsstrategi – Museal bevaring

Man kan vælge at bevare både hard- og software for at kunne aflæse gamle digitale data, men det vil ofte vise sig at være en næsten umulig løsning på lang sigt.

Hvad er museal bevaring?

Museal bevaring er en strategi inden for logisk bevaring og betyder, at man gemmer den oprindelige hardware (computer, elektroniske læseapparater osv.) på samme måde som museale genstande og sørger for, at hardwaren bevares og vedligeholdes på en sådan måde, at den er som den oprindelige hardware. Dette indebærer, at al hardware, software og data på maskinen skal være kompatibelt med originaludstyret, og data tilgås via den gamle maskine og de gamle programmer på nøjagtig samme måde, som da data blev produceret. Desuden skal det sikres, at der ikke kommer skade på operative systemer, programmer og data.

Udfordringer

Vælger man den museale bevaringsstrategi skal man være forberedt på store udfordringer, dels på hardwaresiden, hvor hardware skal vedligeholds løbende, og dels på software- og datasiden, hvor de underliggende bits og deres placering på maskinen skal bevares. Det er nødvendigt at lave bitbevaring af alle data og programmer, hvilket vil være meget svært at gennemføre udelukkende på den oprindelige hardware. Endvidere vil det være nødvendigt at bevare en beskrivelse af, hvordan de bitbevarede data skal lægges på den musealt bevarede hardware.

Hvornår kan man bruge museal bevaring?

På grund udfordringerne i museal bevaring er denne strategi ikke særligt anvendt til langtidsbevaring af digitale materialer. En god grund til at anvende museal strategi kunne være, hvis bevaringsforpligtelsen kun rækker en kortere årrække frem. Hvis data f.eks. kun skal bevares i fem år, så kan en museal strategi sandsynligvis godt være både den nemmeste og billigste løsning. Men den museale strategi vil blive dyrere og dyrere over tid (og i praksis stort set umulig) på grund af de stadigt stigende udgifter, der vil være til vedligeholdelse af ældre software og hardware.

 
Eld Zierau, Det Kongelige Bibliotek1,  november 2010 / revideret marts 2012 / revideret januar 2015

1. Statsbiblioteket og Det Kongelige Bibliotek fusionerede pr. 1. januar 2017. Med afdeling i hhv. Aarhus og København er institutionerne nu samlet under navnet: Det Kgl. Bibliotek.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Vi gør opmærksom på, at Digitalbevaring.dk frasiger sig ethvert ansvar for indholdet af offentlige kommentarer. Vi gør samtidig opmærksom på, at Digitalbevaring.dk forbeholder sig retten til at publicere, slette og redigere kommentarer på hjemmesiden samt opbevare navn, e-mail og ip-adresse på kommentarskrivere. Hvis du ønsker din kommentar og tilhørende brugeroplysninger slettet, bedes du kontakte os.