Identifikatorer – Hvordan genfinder man digitale objekter?

Alt, hvad der findes digitalt, er i risikozonen for at blive væk, fx når hjemmesider omorganiseres, eller det digitale objekt flyttes til et andet sted på nettet. Det er derfor nødvendigt at benytte identifikatorer, der som det digitale objekts CPR-nummer, kan hjælpe med at identificere objektet entydigt.


Hvad er en identifikator?

En identifikator identificerer den enkelte forekomst af et bestemt objekt. Navne og CPR-numre er eksempler på identifikatorer, som identificerer personer. Andre eksempler er matrikelnumre, som identificerer grunde/matrikler, eller sagsnumre, som identificerer sager i et sags- og dokumenthåndteringssystem.

Unikke identifikatorer

Unikke identifikatorer er identifikatorer, som entydigt identificerer et bestemt objekt. Et eksempel er CPR-numre, som i modsætning til navne er en unik identifikation af personer. Der er over 2000 mænd i Danmark, der hedder Søren Jensen, så identifikatoren ”navn” er ikke nok til entydigt at udpege en bestemt Søren Jensen blandt alle disse. Her må der anvendes andre typer af identifikatorer, som fx et CPR-nummer.

Et andet udbredt eksempel er ISBN-numre, som er en unik identifikation af bøger.

Unikke identifikatorer i it-systemer

Inden for it-systemer er unikke identifikatorer (nøgler) til digitale objekter i praksis en nødvendighed. Digitale objekter forstås her som fx websider, dokumenter, billeder, lyd- eller videofiler.

Ved aflevering af digitale dokumenter til et offentligt arkiv er det et krav, at hvert dokument har en unik identifikator. Det er dog ikke noget krav, at identifikatoren (id’et) er globalt unik. En global unik identifikator betyder, det er den absolut eneste, der eksisterer. I arkivsammenhænge skal identifikatoren blot være unik inden for arkiveringsversionens samling af dokumenter. Kombinationen af det unikke arkiveringsversions-id og dokument-id’et skaber den nødvendige entydighed.

Global entydighed er nødvendigt

I mange tilfælde vil det dog ikke være tilstrækkeligt, at et objekt har en entydig identifikator inden for et bestemt system eller en bestemt kontekst, da der ofte – og i stigende grad – sker udveksling af digitale objekter mellem systemer. Det har skabt et behov for en standard for global entydighed.

UUID

Et eksempel på en standard for identifikatorer med global entydighed findes i ISO-standarden UUID (Universally Unique Identifier).

Alt computerudstyr, der er i stand til at kommunikere med andet hardware, har en unik hardwareadresse. En UUID skabes ved en kombination af denne hardwareadresse, det aktuelle klokkeslæt og tilfældighedsprincipper.

UUID kan genereres automatisk af computeren. Det betyder, at der ikke skal være en central administrativ enhed, som skal tildele identifikatoren – i modsætning til eksempelvis et CPR-nummer, som tildeles via CPR-registret.

Alle pc’er kan generere UUID’er. Desuden findes der UUID-generatorer på internettet.

Et eksempel på en UUID kan se således ud: 752C368D-9ED1-397B-57233AAB71E56A2B.

Med denne metode kan der skabes et næsten uendeligt antal UUID’er. Der skal skabes 1 trillion UUID’er hvert nanosekund i 10 milliarder år, før UUID’erne er opbrugte!

Persistente identifikatorer

Persistent betyder vedvarende. Identifikatorer kan være persistente eller vedvarende i varierende grad. Et CPR-nummer er for det meste vedvarende, men det kan dog i særlige tilfælde ændres i løbet af en persons levetid. En internetadresse (URL) til et dokument eller en webside vil i de fleste tilfælde være en midlertidig og kortlivet identifikator, da hjemmesider som regel er meget dynamiske med regelmæssige omlægninger af indholdet.

Jo større behov der er for at kunne udpege et objekt entydigt over tid, jo større er behovet for, at objektets identifikator er persistent. I forhold til langtidsbevaring af digitalt materiale er behovet for persistens meget stort.

I visse tilfælde vil identifikatorens persistens afhænge af den organisation, der står bag identifikatoren. Et CPR-nummer eller et arkiveringsversions-id må antages at være persistent, så længe den relevante organisation bag tildelingen fortsat er i stand til at sikre persistens. Det afgørende for persistensen er dog, at forbindelsen mellem et objekt og dets identifikator kan fastholdes på den ene eller anden måde.

Resolver services

Resolvere er registre, der sammenknytter en identifikator med det digitale objekts placering. En sådan service kan være særdeles nyttig, fx når det handler om at genfinde digitale objekter på internettet, hvor objekternes URL ofte skifter. Når og hvis sådanne tjenester bliver mere udbredte, vil det i praksis være muligt at linke til et objekts persistente identifikator frem for, som man oftest gør i dag, websidens URL. Man vil på den måde kunne omorganisere sine websider, uden at alle eksterne links til filer og dokumenter brydes.

Læs mere om unikke identifikatorer her:

www.infopid.dk – et dansk site om persistente identifikatorer og hvordan man genererer og bruger dem

Unikke Identifikatorer til digitale objekter, ITST, 2006

Eksempel på en UUID-generator på nettet: uuidgenerator.net

Læs mere om persistente identifikatorer her:

Oversigt over nogle typer persistente identifikatorer: “Persistent identifiers – an overview

ORCID persistente identifikatorer for forskere: orcid.org

Jan Dalsten Sørensen, Rigsarkivet, maj 2011. Revideret januar 2015.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Vi gør opmærksom på, at Digitalbevaring.dk frasiger sig ethvert ansvar for indholdet af offentlige kommentarer. Vi gør samtidig opmærksom på, at Digitalbevaring.dk forbeholder sig retten til at publicere, slette og redigere kommentarer på hjemmesiden samt opbevare navn, e-mail og ip-adresse på kommentarskrivere. Hvis du ønsker din kommentar og tilhørende brugeroplysninger slettet, bedes du kontakte os.