Hvordan kædes FAIR-principperne sammen med langtidsbevaring?

At langtidsbevare forskningsdata i henhold til FAIR-principperne er et stort og omfattende arbejde, som kræver løbende vedligeholdelse af både formater, standarder og metadata. Det kræver også meget ekspertviden som løbende skal udvikles, og holdes opdateret. Til gengæld vil man som forsker i fremtiden kunne finde og få adgang til data som bliver indleveret til arkivering i dag, og data vil kunne læses og forstås.

Se også

FAIR-principperne og langtidsbevaring

De 15 principper for FAIR data

 

At langtidsbevare digitalt skabte data er en disciplin som bevaringsinstitutionerne i Danmark har beskæftiget sig med siden begyndelsen af 1970’erne.

Ønsker man at lave en FAIR langtidsbevaring, er der vigtige dimensioner at tage højde for. Man forpligter sig til en større og mere omfattende opgave. Hvis data kan findes (Findable) nytter det fx ikke, at det findes i formater, som ikke er brugbare længere, det klassiske eksempel er interviewudskrifter eller feltnoter gemt som WordPerfect filer. Ligeledes vil data som kan findes og åbnes i brugbare formater være nyttesløse, hvis ikke der medfølger metadata til at tolke data, som fx oversættelse af numeriske koder til forståelige kategorier, 1=nej, 2=ja.

Langtidsbevaring kræver, at forskerne og bevaringsinstitutionerne går meget dybt ind i metadataopbygning og forpligter sig på at vedligeholde samlingen af data, ikke kun for dataformater, men også for metadata.

En bevaringsinstitution skal, hvis den ønsker at lave FAIR langtidsbevaring, sikre kendskab til områdespecifikke metadatastandarder og have mulighed for at opdatere disse løbende. En opdatering er nødvendig, fordi forskningsmetoder, teknologier, sprog mv. udvikles over tid.

Mere viden om FAIR

Ønskes der mere viden om FAIR vil det anbefales at besøge følgende hjemmesider:

  • Go FAIR – en bottom up organisation som har målet at øge kendskabet til og brugen af FAIR principperne.
  • FAIR projektet – et dansk projekt fra 2018 som kortlagde FAIR i dansk forskning, og som har mange praktiske input og forklaringer:
  • FAIRytale – en leverance fra ovenstående projekt. Et eventyr om FAIR principperne, som tydeliggør og viser hvordan FAIR principperne altid giver en happy ending.
  • Research Data Alliance (RDA) – Global alliance, der bygger broer til støtte for øget anvendelse af forskningsdata. RDA har fokus på FAIR bl.a. i kraft af en arbejdsgruppe, der udvikler en FAIR Maturity Model. Pr. 1. april 2019 findes en dansk RDA node, der skal arbejder for, at dansk forskning får udbytte af RDA. FAIR langtidsbevaring kunne gøres til et fokuspunkt for nodens aktiviteter.

 

Lea Sztuk Haahr, Rigsarkivet, december 2019