Fordele for forskerne ved FAIR bevaring af data

En ting er, at der i stigende grad stilles krav til forskerne fra bevillingsgivere og forlag om opbevaring af data. Men hvad er gevinsten for den enkelte forsker?

 

Undersøgelser har vist, at god praksis for opbevaring af forskningsdata har en række fordele:

Fordele for forskeren:

 • Større chance for at tiltrække nye forskningsmidler, når man kan demonstrere god data management praksis.
 • Større troværdighed, når forskningsresultater kan reproduceres.
 • Større synlighed og flere citationer, hvis data kan genfindes og genbruges.
 • Sikring af data mod at gå tabt og mod forældelse.
 • Bedre muligheder for selv at genbruge data i ny forskning.
 • Åbner op for nye samarbejdsmuligheder med andre forskere eller erhvervsliv.
 • Mulighed for nye medforfatterskaber.
 • Mulighed for at licensiere data, evt med en embargoperiode.
 • Forskeren lever op til samfundets ønsker om at drage nytte af forskningsmidler.

Fordele for samfundet:

 • Deling og genbrug af ellers utilgængelige og uoverskueligt store datamængder kan lede til banebrydende ny forskning.
 • Bedre udnyttelse af ressourcer, større videnskabelig produktivitet og effektivitet.
 • Imødegåelse af reproducerbarhedskrisen. Øget transparens og forskningsintegritet.

 

Læs også

Tre forskere om databevaring

Referencer:

Benefits Summary for a Data Archive. Charles Beagrie Ltd and CESSDA 2017. Retrieved from http://dx.doi.org/10.18448/16.0010

Martone, M. E., Garcia-Castro, A., & VandenBos, G. R. (2018). Data sharing in psychology. American Psychologist, 73(2), 111–125. https://doi.org/10.1037/amp0000242

 

Gertrud Stougård Thomsen, AU Library, Det Kgl. Bibliotek, december 2019