Hvordan forberedes databevaring?

Databevaring indeholder både forberedelse af data og beslutning om, hvor data og databeskrivelse (metadata) skal bevares. Grunden hertil er, at de forskellige repositorier har forskellige muligheder i forhold til fx formater.  Dele af forberedelsen hænger således sammen med, hvor man vælger at bevare data, hvis de ikke bliver bevaret i Rigsarkivet.

Billedlig talt svarer bevaring til at pakke data i en kasse og stille den et sted. Kassen har en bestemt størrelse, den skal mærkes med indhold, altså emner, ophav, mv. Selve bevaringen er at placere kassen på et sikkert lager. Her skal kassen passe til hylderne i lageret, mærkningen af kassen skal være synlig i forhold til lagerets specifikke indretning, etc.

I afsnittene herunder er der forskellige råd til forberedelse, men de skal ses i sammenhæng med det endelige valg af repositorie og de krav, dette kan stille.

Om forskningsdata og forældelse

Beskrivelse af data – metadata

Forberedelse til langtidsbevaring

Fagspecifikke forskningsdata

Henrik Vetter og Filip Kruse, Det Kgl. Bibliotek, december 2019