Filformater – Oversigt

Her kan du læse om nogle filformater som benyttes til digital bevaring.

Udvalgte formater og deres egenskaber

Nedenstående tabel giver en oversigt over en række formater, man kan overveje at benytte i forbindelse med bevaring. Ud for hvert format er der en simplificeret oversigt over dets egenskaber og særlige forhold, som man typisk vil tage med i overvejelserne når et formats egnethed til bevaring skal vurderes.

Der er ikke nogen entydig formel for hvilke formater man skal vælge til bevaring. Det vil altid afhænge af hvilke risici man ønsker at tage højde for.

Betydningen af søjlerne er:

 • Format: filformatets forkortelse
 • Benyttes primært til: opremsning af mulige materialetyper, men ikke nødvendigvis en udtømmende liste
 • Udbredt: ja, hvis filformattet er udbredt, men ikke nødvendigvis om det er udbredt som bevaringsformat
 • Understøttet: ja, hvis der er god understøttelse af værktøjer til formatet
 • Åbent format: ja, hvis formatet er åbent, dvs. dokumentation af og rettiggheder til formatet er åbent, dvs. der er formindsket risiko for at miste tilgang til viden om formatet
 • Standardiseret: ja, hvis formatet er standardiseret i form af en forankring af vedligeholdelse af formatet, dvs. der vil være mindre risiko for, at viden om formatet mistes eller er fejlbehæftet
 • Nemt forståeligt: nej, hvis formatet er komplekst, dvs. ja hvis der ikke er risiko for, at kompleksitet resulterer i mangler eller fejlfortolkning af formatet
 • Særlige forhold: Der kan være særlige forhold omkring formatet som giver anledning til overvejelser i sin risikovurdering af om formatet er velegnet til bevaring. Fx indlejret komprimering som kan give forøget risiko for tab.

 

  Benyttes
primært
til
Udbredt Under-
støttet
Åbent
format
Standar-
diseret
Nemt
forstå-
eligt
Særlige forhold
TIFF Tekst
Billeder
ja ja ja ja ja
 • Den mest udbredte variant af TIF er ikke standardiseret, men den er dog velbeskrevet
 • Simpelt og robust
 • Ingen nye udgaver
 • Formatet er stabilt – ingen udvikling
JPEG
2000
Billeder
(især i høj
opløsning)
ja nej ja ja nej
 • Valg mellem tabsfri eller tabsgivende komprimerings-algoritme
 • Kan tolerere fejl
 • Understøtter ikke flersidede dokumenter
PNG Billeder ja ja ja nej ja
 • Mulighed for tabsfri kompression
 • Velbeskrevet
 • Mulighed for gradueret bitdybde
 • Understøtter ikke flersidede dokumenter
PDF Tekst ja ja nej ja nej
 • Containerformat
 • Mange undervarianter
 • Bagud konvertibelt
 • Under konstant udvikling
 • Mange kombinationsmuligheder
 • Formater omfattende og høj kompleksitet
 • Det er pt. ikke muligt at validere formatet
PDF/A Tekst ja ja ja ja nej
 • Containerformat
 • Mange undervarianter
 • Bagud konvertibelt
 • Under konstant udvikling
 • Mange kombinationsmuligheder
 • Format er omfattende
 • Mindre komplekst end PDF
 • Kan delvist valideres
TXT Tekst ja ja ja nej ja
 • Platformsafhængig
 • Tegnsæt og styretegn er ikke defineret
 • Kan ikke gengive formatering
 • Kun tekst
HTML Hypertekst
Tekst
Ja ja ja nej ja
 • Mange varianter
 • Mange fortolkningsmuligheder
 • Under udvikling
XHTML Hypertekst
Tekst
Nej Ja Ja Ja ja
 • Flere varianter
 • Visningen kan variere
 • Let at validere
 • Variant af HTML
HTML 5.0 Hypertekst
Tekst
ja ja ja ja nej
 • Containerformat
 • Variant af HTML
 • Omfattende format
DOCX Tekst ja ja ja ja nej
 • Containerformat
 • Under udvikling- der kommer nye versioner en gang i mellem
PPTX Præsen-
tationer
ja ja ja ja nej
 • Containerformat
 • Under udvikling- der kommer nye versioner en gang i mellem
XLSX Regneark ja ja ja ja nej
 • Containerformat
 • Under udvikling- der kommer nye versioner en gang i mellem
ODP Præsen-
tationer
Nej Ja ja ja nej
 • Containerformat
 • Under udvikling- der kommer nye versioner en gang i mellem
ODS Regneark Nej Ja ja ja nej
 • Containerformat
 • Under udvikling- der kommer nye versioner en gang i mellem
ODT Tekst Nej ja ja ja nej
 • Containerformat
 • Under udvikling- der kommer nye versioner en gang i mellem
GML Geodata ja ja ja nej
 • Mange varianter
 • Under udvikling – Nye udgaver udgives jævnligt
MP3 Lyd ja ja ja ja nej
 • Tabsgivende kompressionsalgoritme
 • Mange implementationer
 • Læse/skrive algoritmer kan være behæftet med licens
MPEG-2 Video ja ja ja ja nej
 • Containerformat
 • Omfattende format – mange muligheder for brug
 • Læse/skrive algoritmer kan være behæftet med licens
MPEG-4 Video ja ja ja ja nej
 • Containerformat
 • Omfattende format – mange muligheder for brug
 • Læse/skrive algoritmer kan være behæftet med licens
 • Bedre algoritmer til incoding/decoding i forhold til MPEG-2
WAVE Lyd ja ja ja nej ja
 • Flere varianter, men alle er velbeskrevne
 • Format på tilbagegang til fordel for MP3
 • Mange varianter
 • Mulighed for ikke tabsgivende
 • Kan gengive lyd i høj kvalitet

 


Kathrine Hougaard Edsen Johansen, Rigsarkivet, marts 2015.

2 kommentarer til “Filformater – Oversigt

 1. Hei
  Jeg trenger et program som converterer FFV1 codec for langtidslagring
  Hvilket program bør jeg kjøpe?

  Mvh
  Gunnar Fauskanger

  1. Kære Gunnar Fauskanger

   På Det Kgl. Bibliotek og Rigsarkivet har vi vurderet, at MPEG2 og MPEG4 er det videoformat, der bedst opfylder vores kriterier for standardisering, udbredelse, understøttelse, platformsuafhængighed, størrelse, kvalitet, forventet lang levetid m.v., men andre ABM-institutioner har også valgt at bruge FFV1. Derfor har vi ikke megen erfaring med FFV1 codec’et, men jeg mener at http://ffmpeg.org/, som vi anvender i andre sammenhænge, også kan bruges til dit behov.

   På redaktionens vegne
   Stefani Recht

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Vi gør opmærksom på, at Digitalbevaring.dk frasiger sig ethvert ansvar for indholdet af offentlige kommentarer. Vi gør samtidig opmærksom på, at Digitalbevaring.dk forbeholder sig retten til at publicere, slette og redigere kommentarer på hjemmesiden samt opbevare navn, e-mail og ip-adresse på kommentarskrivere. Hvis du ønsker din kommentar og tilhørende brugeroplysninger slettet, bedes du kontakte os.