Hvad er digitalt materiale?

Ettaller og nuller. Bits og bytes. Filer og formater. Programmer og systemer. Alle er de med til at skabe digitalt materiale, men hvordan er det nu, det hele hænger sammen?

1 og 0

Digitalt materiale er informationer, som er gemt digitalt, fx på en harddisk. Digital kommer af digit og betyder ciffer. Det digitale materiale består af cifrene 0 og 1, når det er gemt på en computer. At man bruger cifrene 0 og 1 skyldes, at de første computere bestod af en lang række el-afbrydere. En el-afbryder kan enten være tændt eller slukket, hvilket svarer til, at værdien er 1 eller 0. Med 1 og 0 kan der skrives binære tal, som er basis for det digitale materiale.

Bits og bytes

Den mindste enhed, som en computer regner med, er en byte. En byte er oprindeligt defineret til at bestå af otte bits, hvor rækkefølgen (sekvensen) af disse er afgørende for, hvordan computeren læser dem. En byte er den basale enhed, som computeren fortolker på, og man operer i dag også med bytes bestående af 16, 32 eller 64 bits.

Et digitalt materiale bliver gemt i en fil, som består af et antal bytes. Eksempler på dette er en fil med billedet fra et kamera eller en tekstfil lavet ved hjælp af et tekstredigeringsprogram.

Eksempel på binær tekst

Hvis vi ser på et eksempel på et digitalt materiale med teksten ”Hej du”, så vil teksten blive skrevet som vist i tabellen, hvis vi anvender de gamle ASCII-koder for bogstaver (mere anvendte standarder som fx UTF-8 bygger på ASCII-standarden):

Bogstaver H e j d u
Talkode 72 101 106 32 100 117
Binær kode (byte) 01001000 01100101 01101010 00100000 01100100 01110101

“Hej du”, skrevet med hhv. bogstaver, talkode og binær kode

Bits, bytes, filer og programmer

Et digitalt materiale består af bits, som igen er samlet i bytes. En afgrænset samling af bytes kaldes en fil. En fil kan åbnes af et program på en computer, som derefter kan vise indholdet af filen på skærmen og/eller via højttalere. Fx består en Microsoft Word fil af bytes, som kan åbnes af et Microsoft Word program. I langt de fleste tilfælde er indholdet af et bestemt filformat mere kompliceret end i teksteksemplet ovenfor, og det er nødvendigt at have det tilhørende program for at kunne fortolke det digitale materiale.

Filformat

En fil har et filformat, som også kan kaldes en filtype. Det er netop formatet, som afgør, hvilket program man skal bruge til at åbne filen med, så indholdet af filen kan bruges. Hvis man fx prøver at åbne en Word fil med et program til at vise billeder, så vil man ikke få noget forståeligt ud af filen.

Flere filer for ét digitalt materiale

Et digitalt materiale behøver dog ikke bestå af en enkelt fil. For eksempel kan en digital bog bestå af en række filer med billeder af siderne i bogen (en fil per side), samt en fil som fortæller, i hvilken rækkefølge siderne skal komme. Informationerne om rækkefølgen af siderne er en del af det, som kaldes for strukturelle metadata, og de er også en del af det digitale materiale.

Eksempler på materialer bestående af mange filer er f.x. computerspil og hjemmesider hentet fra den danske del af internettet

 

Eld Zierau, Det Kongelige Bibliotek1, november 2010 / revideret marts 2012 / revideret januar 2015


1. Statsbiblioteket og Det Kongelige Bibliotek fusionerede pr. 1. januar 2017. Med afdeling i hhv. Aarhus og København er institutionerne nu samlet under navnet: Det Kgl. Bibliotek.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Vi gør opmærksom på, at Digitalbevaring.dk frasiger sig ethvert ansvar for indholdet af offentlige kommentarer. Vi gør samtidig opmærksom på, at Digitalbevaring.dk forbeholder sig retten til at publicere, slette og redigere kommentarer på hjemmesiden samt opbevare navn, e-mail og ip-adresse på kommentarskrivere. Hvis du ønsker din kommentar og tilhørende brugeroplysninger slettet, bedes du kontakte os.