Bitbevaringsservice – Det Nationale Bitmagasin

Det Kongelige Bibliotek, Rigsarkivet og Statsbiblioteket samarbejder om at udvikle og vedligeholde software til bitbevaring. Løsningen, der har fået navnet ”Bitmagasinet”, er under udrulning hos de tre institutioner og er allerede nu også tilgængelig som et bevaringstilbud for andre kulturbevaringsinstitutioner i Danmark.

    

Opgaven

Bitmagasinet er et samarbejde mellem Det Kongelige Bibliotek1, Rigsarkivet og Statsbiblioteket1 om at udvikle og vedligeholde software til understøttelse af den fysiske langtidsbevaring af digitale data. Formålet er at langtidssikre digitale data ved at samarbejde om udbygning af en fælles infrastruktur til bitbevaring. Projektet er støttet af Kulturministeriets pulje for Digital Bevaring. Bitmagasinet er under udrulning hos de tre deltagende institutioner. Samtidig er der mulighed for at andre danske kulturarvsinstitutioner med behov for bitbevaring kan lægge deres data i bitmagasiner hostet hos en eller flere af institutionerne i samarbejdet.

Bitmagasin-platformen

Der er til Det Nationale Bitmagasin udviklet en åben (open source) platform, som er forberedt for, at andre organisationer så let som muligt kan begynde at benytte og udvide platformen. Samtidig er Bitmagasin-projektet udviklet på engelsk, så også udenlandske partnere kan deltage.

Platformen består af følgende konkrete elementer:

 • En standardprotokol, som beskriver, hvordan information udveksles i et Bitmagasin-system
 • En referencearkitektur, som definerer, hvilken underliggende software Bitmagasinet kan køres på
 • En referenceimplementering af de komponenter, der kan indgå i et Bitmagasin

Flere kopier, lokationer og medier

En af de vigtigste forudsætninger for at bevare de rå data er, at der findes flere kopier af dem. Disse kopier skal bevares uafhængigt, og det skal løbende sikres, at de forskellige kopier er fuldstændig ens. Det Kongelige Bibliotek, Rigsarkivet og Statsbiblioteket gemmer i forvejen store mængder data, som det er vigtigt at bevare, og de gør det på forskellige og uafhængige måder. Formålet med at tilbyde Bitmagasinet som en hostet service er at udnytte disse forskellige måder at gemme data på ved at samarbejde om at gemme kopier hos hinanden. På den måde kan man få kopier, der reelt er uafhængige. Dvs. kopierne er opbevaret på forskellige medier, på forskellige lokationer og hos forskellige organisationer. Ved samtidig løbende at tjekke at kopierne er helt ens, kan man opnå en meget høj bitsikkerhed.

Bevaringsløsninger

På de nuværende institutioner i bitmagasinssamarbejdet er der forskellige hardwareløsninger i brug til at gemme data.

 • Det Kongelige Bibliotek gemmer en kopi af data på et distribueret lager af selvstændige serverplatforme med stor lokal regnekraft, som giver ensartede acces- og beregningstider uanset størrelsen på data.
 • Rigsarkivet gemmer en kopi af data på dvd’er.
 • Statsbiblioteket gemmer en kopi af data på magnetbånd, eller på et SAN-system, hvilket er en almindelig løsning for at gemme store mængder data på harddiske.

I kombination hermed anvender de enkelte institutioner i varierende grad bevaringsløsninger hos de øvrige institutioner, således at der opnås en spredning på lokationer og medietyper, som svarer til institutionens krav for den pågældende samling.

Kontakt de enkelte institutioner for nærmere informationer.

Aftale om bevaring

Bitmagasinssoftwaren er designet til at være meget fleksibel over for forskellige krav til, hvordan data gemmes. En ejer af data kan vælge at benytte Bitmagasinet ved at indgå en eller flere aftaler om sikker opbevaring af data. Når man indgår aftaler, sker det med hver enkelt af de institutioner, der skal opbevare en kopi, og det indgår i aftalen, hvordan og hvor sikkert data skal opbevares. Man skal i hvert tilfælde foretage en vurdering af, hvor vigtige ens data er, og dermed hvor sikkert de skal opbevares. Man aftaler på den baggrund, hvordan og hvor ofte det skal tjekkes, at alle kopier fortsat er ens.

Tjek af data

For at kunne tjekke, at de enkelte kopier er helt ens, er de enkelte hardwareløsninger tilgængeliggjort på samme måde ved hjælp af en standardiseret protokol, som er udviklet til Bitmagasinet. Samtidig indeholder Bitmagasinet services som løbende tjekker, at alle kopier er helt ens og samtidig giver adgang til auditinformationer om, hvad der er sket med de enkelte filer i de forskellige kopier.

Hvis man bruger Bitmagasinet, er det også muligt at have en kopi hos sig selv og stadigvæk lade den blive tjekket for at være helt magen til de øvrige kopier. Det kræver kun, at man stiller sin kopi til rådighed via den fælles software-protokol.

Adgang til data

Udover bitsikkerhed tilbyder de forskellige hardware-løsninger, der pt. bruges på de deltagende institutioner i Bitmagasinssamarbejdet, forskellige løsninger for tilgang til data. Ved at vælge mellem bestemte typer af hardware til at gemme kopier på, kan man få langsommere eller hurtigere adgang til data fra magasinet. Desuden kan man vælge forskellige niveauer for sikring af fortrolighed af data, ved fx at benytte kryptering. Fremadrettet er det meningen, at Bitmagasinet skal understøtte muligheden for at køre programmer på de arkiverede data . Det kan være en vigtig funktionalitet, hvis man har behov for at køre programmer og analyser på store mængder data.

Konkret anvendelse

Institutioner, som ønsker at anvende Bitmagasinet til fysisk langtidsbevaring af digitalt materiale, skal først og fremmest definere behov og ønsker til bevaringsløsningen. Det gælder eksempelvis spørgsmål som:

 • Ønskes blot en sikkerhedskopi hos en af Bitmagasins-institutionerne, eller ønskes, at samtlige eksemplarer opbevares i Bitmagasinet?
 • Hvor ofte er der behov for at kunne hente materialet?
 • Hvor ofte er der behov for at udskifte eller ændre materialet?
 • Hvilket sikkerhedsniveau er nødvendigt, og er det herunder nødvendigt at kryptere data?

På baggrund af institutionens behov og ønsker kan der i samarbejde med de relevante Bitmagasins-institutioner  etableres en bevaringsløsning, der passer hertil.

Statsbiblioteket og Det Kongelige Bibliotek har taget Bitmagasinet i brug. Da de to institutioner har forskellige behov, bruges Bitmagasin-softwaren forskelligt.

 • Læs her, hvordan Statsbiblioteket bruger Bitmagasinet, og hvilken rolle det spiller ved håndtering af store datamængder.
 • Læs her, hvordan Det Kongelige Bibliotek bruger Bitmagasinet med fokus på håndtering af fortrolighed.

Flere informationer

Yderligere informationer kan findes på projektets hjemmeside, BitRepository.org.

bitreplogoNY2

Kåre Fiedler Christiansen, Statsbiblioteket, november 2010
Revideret af Mikis Seth Sørensen, Statsbiblioteket, august 2012
Revideret af Mikis Seth Sørensen, Statsbiblioteket, september 2013
Revideret af Jan Dalsten Sørensen, Rigsarkivet, januar 2014


1. Statsbiblioteket og Det Kongelige Bibliotek fusionerede pr. 1. januar 2017. Med afdeling i hhv. Aarhus og København er institutionerne nu samlet under navnet: Det Kgl. Bibliotek. Da Det Kgl. Bibliotek var to adskilte institutioner under udgivelsen af denne side, er teksten beholdt uændret.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Vi gør opmærksom på, at Digitalbevaring.dk frasiger sig ethvert ansvar for indholdet af offentlige kommentarer. Vi gør samtidig opmærksom på, at Digitalbevaring.dk forbeholder sig retten til at publicere, slette og redigere kommentarer på hjemmesiden samt opbevare navn, e-mail og ip-adresse på kommentarskrivere. Hvis du ønsker din kommentar og tilhørende brugeroplysninger slettet, bedes du kontakte os.