Personlig digital bevaring – Hvordan bevarer jeg mine personlige digitale data?

Personlige data og minder bliver i højere og højere grad digitale, så hvis du vil bevare værdifulde billeder, videoklip og mails, er det vigtigt, at du laver din egen strategi for digital bevaring.

Er bevaring af digital information vigtig for alle?

Gamle fotoalbum og håndskrevne breve har til alle tider forbundet det enkelte menneske med sin historie. Vi producerer alle stadig denne type personlige minder, men til forskel fra tidligere findes den nu i høj grad i digital form som bl.a. videoklip, e-mails og digitale billeder.

Den digitale form har forenklet mange processer og gjort kommunikation hurtigere og rigere, men samtidig er også hastigheden, hvormed man kan miste betydningsfulde minder og værdifuld information, steget. Ved harddiskfejl, computervirus eller med ganske få forkerte tastetryk kan vi miste digitale data skabt igennem et helt liv. Desuden kan disse data, akkurat som gammeldags fotoalbum og breve, gå tabt ved brand, oversvømmelse eller tyveri.

Det er derfor en god idé – også for privatpersoner – at overveje, hvordan man sikrer bevaringen af sine private digitale informationer. Som privatperson bør du sikre dig mod et egentligt tab af data, som fx kan opstå, hvis din computer bryder sammen, bliver ødelagt pga. brand eller forsvinder ved tyveri. For at være sikker på, at du også i fremtiden kan læse dine digitale data, skal du sørge for at bruge udbredte og gerne åbne filformater. Husk også at holde øje med, om formaterne bliver forældet.

Hvad kan du konkret gøre?

Din digitale samling består typisk af digitale billeder, lydoptagelser, videoklip, e-mails, digitale dokumenter samt forskellige oplysninger og indlæg på sociale medier og blogs. Den rummer derfor formodentligt  en række forskellige filformater. Dine digitale data kan desuden være gemt på forskellige medier såsom computere, telefoner, tablets, flash-drev, eksterne harddiske eller i skyen.

 • Begynd med at danne dig et samlet overblik over din digitale samling:
  • hvilke typer digital information har du?
  • hvor omfattende er samlingen?
  • hvor er samlingen placeret?
 • Gennemgå dernæst samlingen og udvælg de dele, du ønsker at bevare. Hvis du har flere udgaver af de samme billeder, lyd-/ eller videoklip, bør du i forbindelse med udvælgelsen af materialet altid sikre dig, at du vælger de versioner, som har den højeste kvalitet.
 • Organisér dine filer i en mappe eller i et mappehierarki. Lav dernæst en struktureret oversigt over de gemte filer, hvor du fx beskriver, hvilke personer man ser på bestemte billeder, eller hvad et videoklip handler om. På denne måde er du med til at sikre, at den kontekst, som dine digitale informationer blev skabt i, kan forstås om mange år. For at kunne organisere dine e-mails sammen med dine øvrige digitale materialer, kan det være nødvendigt at eksportere dem, inklusive eventuelle vedhæftede filer, fra dit e-mailprogram til et åbent format, som fx mbox. Data fra hjemmesider og sociale medier som Facebook og Twitter kan du også trække ud og gemme.
 • Gem mindst to kopier, men gerne flere af dine udvalgte digitale materialer. En kopi kan blive liggende på din computer, mens de andre kopier bør lægges på separate medier, såsom dvd’er, eksterne harddiske eller en lagerløsning i skyen. Det er vigtigt, at du tester, at kopieringen til de andre medier sker uden fejl. På internettet kan du finde kopieringsværktøjer, som i forbindelse med kopieringen kan validere de kopierede data. Hvis du gemmer dine data på cd’er eller dvd’er vil de fleste mediebrændingsværktøjer også kunne tjekke, om brændingen gik godt. Det er desuden vigtigt, at de forskellige kopier opbevares fysisk adskilt (så vidt muligt i forskellige bygninger). Så risikerer du ikke, at fx en brand ødelægger alle kopierne.
 • Tjek årligt, at de gemte data på alle de forskellige medier kan læses. Husk også at kopiere dem over på nye medier ca. hvert femte år (eller efter behov) for at sikre dig mod tab af data.

Det kan være et omfattende arbejde at gennemgå sin digitale samling med henblik på digital bevaring, men arbejdet kan vise sig at være uvurderligt – både for familiens kommende generationer, og hvis man skulle blive udsat for situationer, hvor data går tabt, hvis man ikke har overvejet, hvordan man passer bedst på sin samling.

Læs mere her:
digitalpreservation.gov
library.columbia.edu

Johan Reventlow, Rigsarkivet, november 2010.
Revideret af Kathrine Hougaard Edsen Johansen, Rigsarkivet, januar 2015.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Vi gør opmærksom på, at Digitalbevaring.dk frasiger sig ethvert ansvar for indholdet af offentlige kommentarer. Vi gør samtidig opmærksom på, at Digitalbevaring.dk forbeholder sig retten til at publicere, slette og redigere kommentarer på hjemmesiden samt opbevare navn, e-mail og ip-adresse på kommentarskrivere. Hvis du ønsker din kommentar og tilhørende brugeroplysninger slettet, bedes du kontakte os.