E-bøger

Hvad er en e-bog? Hvordan skal vi bevare dem? E-bøger bevæger sig hastigt væk fra bare at være digitale udgaver af papirbøger til at være komplekse digitale objekter

eBøger_DigitalBevaring

Hvad er en e-bog?

I sin mest simple form kan e-bogen beskrives som en digital version af bogen, som den har eksisteret i århundreder. Analogien virker et stykke hen ad vejen, men giver et meget restriktivt billede af, hvad en e-bog kan være. Der er nemlig en lang række karaktertræk og egenskaber, der adskiller den digitale bog fra den fysiske. I takt med e-bogsmediets udvikling vokser denne afstand mellem analoge og elektroniske bøger sig større og større.

Flydende tekstombrydning, der tilpasser sidevisningen til afviklingsapparatets skærm, indlejrede computerprogrammer, lyd- og videofiler, muligheden for løbende databerigelse og digital kopibeskyttelse er blot nogle af forskellene.

For nogle defineres e-bogen så bredt som ”præsentationen af elektroniske filer på en digital skærm”; men det er næsten for bred en definition til at være brugbar. Når vi i denne sammenhæng undersøger e-bøger, tænker vi primært på de elektroniske publikationer, der udgives af forlag, forfattere, universiteter, styrelser og ministerier mv., og distribueres via internettet til læsning på computere, tablets, telefoner og e-bogslæsere.

Typer af e-bøger

Overordnet set distribueres e-bøger i to former: Fast sidevisning og flydende eller adaptiv sidevisning. Førstnævnte kendes bl.a. fra det meget anvendte PDF filformat samt fra digitaliserede bøger, der ofte vises side for side i et billedformat som TIFF eller JPEG 2000.

Adaptiv sidevisning anvendes især til kommercielt udgivne e-bøger, der er beregnet til læsning på dedikerede e-bogslæsere, tablets og smartphones. Her findes hele teksten opmærket i fx XML, og sidestørrelsen justeres løbende i forhold til skærmstørrelse og brugerbehov. De største eksponenter for denne løsning er Amazons MOBI-format (mv.), det generiske ePub-format, og Apples iBook-format.

Indlejret og linket indhold i e-bøger

Visse e-bogsformater har mulighed for beriget indhold i form af billeder, video, lyd eller software, der kan afvikles ”i” e-bogen. Det gælder særligt ePub-formatet. Der er stadig kun få udgivelser, der benytter sig af de avancerede formidlingsmuligheder, som indlejret data giver; men bevaringsudfordringen vil vokse i takt med, at anvendelsen udbredes.

Mange e-bøger indeholder desuden henvisninger, der rækker ud over publikationen selv. Her tænkes i særlig grad på links i teksten, der peger på materiale på internettet. Internetsider har ofte en begrænset levetid, og fremtidigt arbejde med bevaring af e-bøger bør indtænke metoder til at sikre, at også teksthenvisningerne bevares.

Kopibeskyttelse af e-bøger

Mange e-bøger udgives kommercielt med henblik på salg. For at sikre sig imod piratkopiering og ulovlig videredistribution af materiale, tilføjer udgivere, forlag eller distributør ofte kopibeskyttelse (Digital Rights Management eller DRM), der forhindrer kopiering af materialet. Desværre forhindrer DRM også en effektiv bevaringsindsats, som bl.a. ofte omfatter lagring af værker i flere kopier. DRM kan også binde e-bogsfilen sammen med et bestemt apparat eller en bestemt verifikationstjeneste (fx en iTunes-konto eller lignende). Begge disse typer af ”sammenkædning” udgør forhindringer for bevaringen, der har til formål at sikre udgivelserne langt ud over et bestemt apparats (eller firmas) levetid.

I Danmark og andre lande, hvor der foregår en national indsats for kulturarvsbevaring, fx gennem pligtafleveringsordninger, tilstræber man derfor så ofte som muligt kun at indlemme e-bøger uden DRM-beskyttelse.

Bevaring af e-bøger

Der er stadig ikke nogen international konsensus på området: Nogen foretrækker at gemme billeder, fx TIFF eller JPEG 2000, andre gemmer distributionsformaterne (epub, pdf, mobi), andre foretrækker den bagvedliggende opmærkede xml-fil. For visse publikationer er det en fordel at forsøge at langtidsbevare e-bogens indhold i et velbeskrevet, statisk format. Når det gælder de mere avancerede e-bøger i ePub, MOBI eller iBook-format, vil en statisk lagring (som billeder, for eksempel) sandsynligvis have en negativ effekt på autenticiteten af det lagrede værk, fordi de interaktive og audiovisuelle elementer ikke kan gemmes statisk. Hertil kommer, at både MOBI- og iBook-formaterne er proprietære og ofte belagt med digital kopibeskyttelse.

Epub-formatet er i udgangspunktet relativt robust og åbent. Formatet giver derimod mulighed for indlejring af mange forskellige indholdstyper, og derfor er det vanskeligt at fælde en endelig dom over ePub som bevaringsformat.

Kilder

Denne artikel er baseret på:
Kirchhoff, Amy og Morrissey, Sheila (2014): Preserving eBooks – DPC Technology Watch Report 14-01, June 2014, Digital Preservation Coalition, Glasgow.
Læs den her.

Jakob Moesgaard, Det Kongelige Bibliotek1, februar 2016


1. Statsbiblioteket og Det Kongelige Bibliotek fusionerede pr. 1. januar 2017. Med afdeling i hhv. Aarhus og København er institutionerne nu samlet under navnet: Det Kgl. Bibliotek.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Vi gør opmærksom på, at Digitalbevaring.dk frasiger sig ethvert ansvar for indholdet af offentlige kommentarer. Vi gør samtidig opmærksom på, at Digitalbevaring.dk forbeholder sig retten til at publicere, slette og redigere kommentarer på hjemmesiden samt opbevare navn, e-mail og ip-adresse på kommentarskrivere. Hvis du ønsker din kommentar og tilhørende brugeroplysninger slettet, bedes du kontakte os.