Typer

Bevaring af geodata

Geodata er registre med data om fx personer, ejendomme eller sager, som har en geografisk tilknytning og derfor kan afbildes i en geografisk sammenhæng og visualiseres på et kort. Læs mere …

Bevaring af hjemmesider

Alle kender og bruger internettet, men hvad skal der egentlig til, hvis man vil indsamle, arkivere, og bevare en hjemmeside? Hvad vil det sige at bevare en hjemmeside? Skal man kunne vise hjemmesiden, som den så ud på et bestemt tidspunkt? Og hvad med alt det, som gør nettet rigtig interessant – video, spil osv. Kan det også gemmes og bevares? Der er mange, der arbejder på løsninger både i Danmark og internationalt, og selvom nogle ting er svære eller umulige at bevare lige nu, så er der også meget, som kan gøres. Læs mere …

Computerspil

Et computerspil er et kompliceret digitalt værk, i hvert fald når det drejer sig om at langtidsbevare det og sikre, at man faktisk kan spille det engang i fremtiden. Internationalt forskes der intenst i hvordan man sikrer langtidsbevaringen af computerspil. Læs mere …

Databaser

Databaser er komplekse samlinger af data, struktureret i tabeller med relationer på kryds og tværs. Det er let at bevare en enkelt tabel, men hvordan bevarer man relationerne mellem tabellerne? Læs mere …

Datamodel for databaser

En datamodel for en database er en struktureret beskrivelse af databasens indhold og relationer. Datamodellen danner udgangspunkt for implementering af databasen, og kan bruges til at give overblik over databasens indhold. Læs mere …

Digital lyd

Bevaring af lyd er kompliceret, da der findes så mange forskellige lydformater. Det er meget vigtigt at tage stilling til, om man ønsker at bevare samme kvalitet som i originalen, eller man er villig til at gå på kompromis ved at komprimere, så lyden fylder mindre. Læs mere …

Digital tekst

Tekst med sekvens af enkelttegn. Tekst formateret med forskellige fonte. Tekst som billeder. Alle disse er digitalt tekstmateriale, som er præsenteret på forskellige måder. Bevaringen af dem afhænger af hvilke signifikante egenskaber, der ønskes bevaret, samt hvilke former teksten eksisterer i. Læs mere …

Digital video

Bevaring af video er meget kompleks, da det kan bestå af en eller flere lyd- og billedsider, undertekster mv. Der er derfor mange aspekter, der skal overvejes, hvis man ønsker at bevare video. Læs mere …

Digitale film

Hvordan forholder man sig, når digitale film skal sikres for eftertiden? Der samarbejdes internationalt om at have fælles standarder for filmformater til arkivering, således man bedst muligt kan sikre dem. Fra: International Federation of Film Archives (FIAF) Technical Commission 2010 Oversættelse: Thomas C. Christensen, Det Danske Filminstitut, Head of FIAF Technical Commission Introduktion Med den Læs mere …

E-bøger

E-bøger bevæger sig hastigt væk fra bare at være digitale udgaver af papirbøger til at være komplekse digitale objekter. Der findes flere forskellige typer af e-bøger, som vanskeliggør international konsensus om hvordan de bør bevares. Læs mere …

Emails

Hvad består en e-mail af, hvorfor er det vigtigt at kunne bevare den, og hvordan gør man det bedst? Svarene er ikke så enkle som den enkelthed, der findes i selve kommunikationsformen, men der er dog forskellige muligheder for at bevare e-mails for eftertiden. Læs mere …

Læs mere om: