Rammer for digital bevaring

Hvad skal være på plads for at digital bevaring kan gennemføres, og hvilke rammer skal digital bevaring fungere inden for?

Samarbejde – Internationalt samarbejde om digital bevaring

Der er de seneste år fokuseret mere og mere på nødvendigheden af internationalt samarbejde om digital bevaring. Et af omdrejningspunkterne for denne dialog har været ’Aligning National Approaches to Digital Preservation’ (ANADP) konferencerne. Herunder kan du læse om internationalt samarbejde om digital bevaring med udgangspunkt i, hvad der blev diskuteret på den seneste ANADP-konference. Læs mere …