Bitbevaring

Bitbevaringsservice – Det Nationale Bitmagasin

Statsbiblioteket, Det Kongelige Bibliotek og Statens Arkiver arbejder på en fælles løsning for bitbevaring, der på sigt vil blive et tilbud for kulturbevaringsinstitutioner. Det vil kunne hjælpe dem med at løse deres opgave med at bevare den danske kulturarv. Læs mere …