Bitbevaring

Bitbevaringsservice – Det Nationale Bitmagasin

Statsbiblioteket, Det Kongelige Bibliotek og Statens Arkiver arbejder på en fælles løsning for bitbevaring, der på sigt vil blive et tilbud for kulturbevaringsinstitutioner. Det vil kunne hjælpe dem med at løse deres opgave med at bevare den danske kulturarv. Læs mere …

Forberedelse til langtidsbevaring

Det er i mange tilfælde overkommeligt at forberede data til langtidsbevaring. Til helt særlige behov findes der særlige produkter, som er specifikt rettet mod de problemer — for eksempel opdatering af metadata — der opstår i forbindelse med langtidsbevaring. Langtidsbevaring af forskningsdata kan betragtes som en både generel og fagspecifik opgave. Som nævnt skal data Læs mere …