Forskningsdata

Nogle forskningsdata har så stor samfundsmæssig værdi, at de skal bevares for eftertiden.
Langtidsbevaring af forskningsdata skal sikre, at de kan genanvendes, eventuelt sammen med andre data. Tidshorisonten er i princippet for evigt, i hvert fald mindst 20 – 50 år. Bevaringen skal sikre, at data også i et langtidsperspektiv forbliver FAIR – findable, accessible, interoperable and reuseable.

Bevaring af forskningsdata

Forskningsdata kan bevares, enten fordi de har stor genanvendelsesværdi, også på langt sigt, eller fordi den enkelte forsker har et ønske om at bevare data. Data med stor genanvendelsesværdi bevares af Rigsarkivet, men i en række situationer er den enkelte forsker eller forskningsinstitution selv ansvarlig for bevaring. Denne artikel samt undersiderne giver en introduktion til Læs mere …

Databevaring ved Rigsarkivet

Hvorfor skal nogle forskningsdata bevares på lang sigt? Forskningsdata repræsenterer en stor værdi, da de dels kan bruges i samtiden til at verificere forskningsresultater og dels i fremtiden kan anvendes i ny forskning af forskellig art. Rigsarkivet har gennem flere år arbejdet med at definere hvilke unikke forskningsdata, som kan siges at have værdi for Læs mere …

Fagspecifikke forskningsdata

Forskningsdata er forskellige fra fag til fag. Derfor er det vigtigt at orientere sig om digital bevaring inden for det specifikke fag, man har forskningsdata fra. Læs mere …

FAIR-principperne og langtidsbevaring

FAIR principperne er virkelig et fænomen som har fået manges øjne op for, at data kan få et meget længere liv ved at kunne findes og anvendes, hvis man følger nogle enkle principper. FAIR principperne er en række anbefalinger, der især handler om at berige sine data med metadata. Jo mere forskere gør deres data Læs mere …

Fem gode råd om sikring af data

Her finder du fem gode råd til, hvordan du sikrer dine forskningsdata bedst muligt. Tip 1: Gør dine data FAIR Tip 2: Brug åbne og frie formater Tip 3: Brug formater med stor udbredelse Tip 4: Brug formater der er bredt understøttede Tip 5: Test dine data Tip 1: Gør dine data FAIR At gøre Læs mere …

Forberedelse til langtidsbevaring

Det er i mange tilfælde overkommeligt at forberede data til langtidsbevaring. Til helt særlige behov findes der særlige produkter, som er specifikt rettet mod de problemer — for eksempel opdatering af metadata — der opstår i forbindelse med langtidsbevaring. Langtidsbevaring af forskningsdata kan betragtes som en både generel og fagspecifik opgave. Som nævnt skal data Læs mere …

Hvad er forskningsdata?

Forskningsdata skal forstås bredt som data, men også beskrivelser af tilblivelsen af data. Der er altså tale om dokumentation for, hvordan data er kommet til verden. Genfinding sikres gennem metadata.   Til grund for forskningsprocessen ligger materiale, der bearbejdes og analyseres videnskabeligt. I The Danish Code of Conduct for Research Integrity skelnes mellem primært materiale Læs mere …

Hvordan forberedes databevaring?

Databevaring indeholder både forberedelse af data og beslutning om, hvor data og databeskrivelse (metadata) skal bevares. Grunden hertil er, at de forskellige repositorier har forskellige muligheder i forhold til fx formater.  Dele af forberedelsen hænger således sammen med, hvor man vælger at bevare data. Læs mere …

Hvordan kædes FAIR-principperne sammen med langtidsbevaring?

At langtidsbevare forskningsdata i henhold til FAIR-principperne er et stort og omfattende arbejde, som kræver løbende vedligeholdelse af både formater, standarder og metadata. Det kræver også meget ekspertviden som løbende skal udvikles, og holdes opdateret. Til gengæld vil man som forsker i fremtiden kunne finde og få adgang til data som bliver indleveret til arkivering i dag, og data vil kunne læses og forstås. Læs mere …

Repositorier

Bevaring af forskningsdata — når data er gjort klar med metadatering, mv. — sker i et repositorie, hvis ikke i Rigsarkivet. Der findes en lang række repositorier, så det skulle være muligt at finde et velegnet. Ved langtidsbevaring skal man have særlig opmærksomhed på, om det er muligt at migrere data fra et repositorie til Læs mere …

Særligt om problemer med at bevare forskningsdata på langt sigt

Langtidsbevaring kræver opmærksomhed på formater og metadata. Valg af format har betydning for muligheden for at sikre fremtidig adgang. Metadatering er afgørende for at bevarede data kan genfindes og dermed genbruges. Man skal i forbindelse med metadatering være opmærksom på, at beskrivende metadata kan forældes. Formater og genfinding Når forskningsdata (og for den sags skyld Læs mere …