Digitale objekter - data og metadata

Filformater – Oversigt

Her kan du læse om nogle filformater som benyttes til digital bevaring. Udvalgte formater og deres egenskaber Nedenstående tabel giver en oversigt over en række formater, man kan overveje at benytte i forbindelse med bevaring. Ud for hvert format er der en simplificeret oversigt over dets egenskaber og særlige forhold, som man typisk vil tage Læs mere …

Identifikatorer – Hvordan genfinder man digitale objekter?

Alt, hvad der findes digitalt, er i risikozonen for at blive væk, fx når hjemmesider omorganiseres, eller det digitale objekt flyttes til et andet sted på nettet. Det er derfor nødvendigt at benytte identifikatorer, der som det digitale objekts CPR-nummer, kan hjælpe med at identificere objektet entydigt. Læs mere …

Signifikante egenskaber – Hvad er vigtigst at bevare om data?

Signifikante egenskaber er et udtryk for de aspekter af et digitalt objekt skal bevares over tid, for at det bliver ved med at være tilgængeligt og meningsfuldt og kan identificeres som det samme som da det blev skabt. Men hvordan bestemmer man hvilke egenskaber der er signifikante, og hvilke der ikke er? Læs mere …