Bevaring af digitalt materiale

Der benyttes mange forskellige strategier og metoder til bevaring af digitalt materiale. Valget af metoder og strategier afhænger af formålet med bevaringen og tilgængeliggørelsen, af materialetypen og af hvor mange ressourcer der er til rådighed.

Læs mere om: