Viden om

Herunder finder du en oversigt over artiklerne på siden. Vi arbejder løbende på at udbygge med flere artikler og hører gerne fra dig, hvis du har forslag til emner, vi skal tage op.

Listen over artikler nedenfor henvender sig hovedsagligt til organisationer, hvor mere formelle krav gør sig gældende. Hvis du er en privat person, der gerne vil vide mere om, hvordan du bevarer dine digitale data, kan du læse om det her: Hvordan bevarer jeg mine personlige digitale data?

Gå direkte til afsnittet om:

Digital bevaring

Der er mange aspekter der skal overvejes når man skal sikre sine data gennem digital bevaring.

Introduktion

Er digital bevaring et nyt emne for dig, kan det være en god idé at starte med at læse følgende artikler:

Rammer for digital bevaring

Hvad skal være på plads for at digital bevaring kan gennemføres, og hvilke rammer skal digital bevaring fungere inden for?

Bevaring af digitalt materiale

Der benyttes mange forskellige strategier og metoder til bevaring af digitalt materiale. Valget af metoder og strategier afhænger af formålet med bevaringen og tilgængeliggørelsen, af materialetypen og af hvor mange ressourcer der er til rådighed.

Digitale objekter – data og metadata
Bevaringsmetoder og viden om disse
Introduktion
Bitbevaring
Logisk bevaring

Digitalisering

Digitalt materiale kan skabes på flere måder – det kan både være født digitalt, og det kan produceres ved digitalisering.

Introduktion

Er digitalisering et nyt emne for dig, kan det være en god idé at starte med at læse følgende artikler:

Analoge materialetyper

Lyd
Mikrofilm
Tekst og billede

Digitale materialetyper

Digitalt materiale kan skabes på flere måder – det kan både være født digitalt, og det kan produceres ved digitalisering. Bevaring af digitalt materiale kan foretages på mange forskellige måder, afhængigt af materialetypen. Et digitalt billede stiller ikke de samme krav til bevaringen som fx en side fra internettet eller en videooptagelse.

Introduktion

Er digitale materialetyper et nyt emne for dig, kan det være en god idé at starte med at læse følgende artikel:

Typer

Der er forskellige typer af digitalt materiale. Her er et beskrivelser af et bredt udsnit af sådanne materialer.

 


1. Statsbiblioteket og Det Kongelige Bibliotek fusionerede pr. 1. januar 2017. Med afdeling i hhv. Aarhus og København er institutionerne nu samlet under navnet: Det Kgl. Bibliotek.