Værktøj

Værktøj - digital bevaringHer på siden kan du finde beskrivelser af værktøjer, som kan være nyttige i forbindelse med digitalisering og digital bevaring. Alle de nævnte værktøjer er kendt og testet af en eller flere af partnerne bag digitalbevaring.dk. I forhold til digital bevaring kan du på COPTR finde en lang række værktøjer med tilhørende beskrivelser.

Gå direkte til afsnittet om værktøj til:

Audit og Certificering

DRAMBORA
DRAMBORA (Digital Repository Audit Method Based on Risk Assessment) er et gratis værktøj til risikovurdering i bevaringsinstitutioner. Her kan opstilles målbare kriterier med henblik på at evaluere institutionens evner, identificere svagheder og anerkende styrker. DRAMBORA lægger op at til, at institutionens risikoprofil kan anvendes som et styringsværktøj til at sikre, at man kan navigere uden om potentielle risici, der truer institutionens samlinger.

Audit and certification of trustworthy digital repositories (ISO 16363)
Værktøjet beskriver, hvad der skal til for at opnå status som “trustworthy digital repository” – troværdigt digitalt arkiv. Standarden bygger på OAIS Reference Model (ISO 14721) og på dokumentet ”Trusted Digital Repositories and Audit Checklist (TRAC). ISO 16363 kan købes via ISOs hjemmeside eller downloades hos Consultative Committee for Space Data Systems (CCSDS).


 

Bevaringsplanlægning

Plato
Plato (Planets Preservation Planning Tool) er et planlægnings- og beslutningsstyringsværktøj udviklet under rammerne af de to fælleseuropæiske projekter Planets og SCAPE. Værktøjet understøtter arbejdet med at udforme bevaringsplaner i bevaringsinstitutioner.


 

Digitalisering

Dobbin
Dobbin er et element i et digitaliseringssystem fra det tyske firma Cube-Tec. Produktet bruges af en lang række lydarkiver i hele verden og er i høj grad udviklet i samarbejde mellem Cube-Tec og arkiverne til at passe til arkivernes workflow og mission, som ofte er langtidsbevaring. Dobbin bruges til forskellige typer af efterbehandling (normalisering, EQ-kurve (equaliseringskurver), mp3-generering osv.).

iQAnalyzer og UTT
iQAnalyzer er et kommercielt værktøj til kvalitetssikring af optagelser med digitale kameraer eller scannere. Det er udviklet af firmaet image-engineering i samarbejde med National Library of the Netherlands og Metamorfoze-projektet. Firmaet sælger også de testkort, bl.a. Universal Test Target (UTT), som anvendes til at teste det digitale udstyr.

ImCheck og Golden Thread
ImCheck er et kommercielt værktøj til kvalitetssikring af optagelser med digitale kameraer eller scannere. Det er udviklet af firmaet Image Science Associates (ISA) i samarbejde med en række føderale ABM-institutioner i USA, herunder bl.a. Library of Congress og National Archives and Records Management. Firmaet sælger også de testkort, bl.a. Device Level Target (DICE) og Preservation Microfilm Target (PMT), som kan anvendes til at teste det digitale udstyr.

Programmer til generering af ICC farveprofiler
Der findes en række kommercielle værktøj til generering af ICC profiler til kameraer og scannere, bl.a. basICColor input fra firmaet BasICColor.

Quadriga
Quadriga er et element i et digitaliseringssystem fra det tyske firma Cube-Tec. Produktet bruges af en lang række lydarkiver i hele verden og er i høj grad udviklet i samarbejde mellem Cube-Tec og arkiverne til at passe til arkivernes workflow og mission, som ofte er langtidsbevaring. Quadriga styrer selve digitaliseringen inkl. opsamling af vigtige metadata om digitaliseringsprocessen undervejs.

Testkort til fremstilling af farveprofiler
Der findes en række testkort til profilering af digitale kameraer og scannere. IT8 testkortet, der er en ISO-standard, fås til refleksion/transmission scanning og forhandles af en række forskellige firmaer. HutchColor target (HCT) fra firmaet HutchColor, LCC.


 

Indsamling og bevaring

NetarchiveSuite
NetarchiveSuite er et komplet system til arkivering af netsteder, udviklet af netarkivet.dk – et samarbejde mellem Det Kongelige Bibliotek1 og Statsbiblioteket1. NetarchiveSuite bruges også af flere udenlandske institutioner, blandt andre det franske og østrigske nationalbibliotek.

Database Preservation Toolkit
DBPTK er et open source udtræksværktøj, der kan importere og eksportere data, datastrukturer samt metadata fra database management systemer og bevaringsformater, herunder blandt andet bevaringsformatet SIARD. Se dansk vejledning her.


 

Karakterisering og validering

ADA
ADA er et værktøj, der validerer om en datapakke (kaldet arkiveringsversion) lever op til afleveringsformatet angivet i bestemmelserne i bekendtgørelse 1007 af 20. august 2010. Foruden validering af datastrukturer kan værktøjet bl.a.  også foretage TIFF- og JPEG2000-validering.

Apache Tika
Apache Tika er et open source identificerings-, karakteriserings- og analyseværktøj, som kan udtrække metadata og tekst fra over 1.000 forskellige fil-typer.

JHOVE
JHOVE er et open source værktøj udviklet til karakterisering af digitale objekter. Værktøjet bruges til at tjekke, at filer overholder de gældende formatspecifikationer, så man sikrer, at programmer kan læse formatet korrekt.

DPF Manager
DPF Manager er et open source TIFF-valideringsværktøj.

DROID
DROID (Digital Record Object Identification) er et automatisk filidentificeringsværktøj. DROID bruger signaturer til at identificere og rapportere filformat-versioner. Signaturerne gemmes i en XML signaturfil, som genereres ud fra information fra PRONOM registret (se nedenfor).

FIDO
FIDO (Format Identification for Digital Objects) bygger på DROID og bruges derfor også til at identificere filformater af digitale objekter. FIDO er et command-line værktøj, implementeret i Python og kan let integreres i automatiserede workflows.

PRONOM
PRONOM er et online register, der indeholder tekniske informationer om filformater og de produkter (software og andre tekniske komponenter), der anvendes til at understøtte langtidsbevaringen af digitale objekter. PRONOM er meget udbredt og blevet de facto-standard på området.

VeraPDF
VeraPDF er en open source PDF/A validator


 

Metadata og søgemaskiner

A Visualization of the Metadata Universe
A Visualization of the Metadata Universe‘ er en form for landkort over metadatalandskabet, som viser, hvilke metadatastandarder vil være mest anvendelige i en given sammenhæng.

Embedded MetaData Explorer
Embedded MetaData Explorer er et gratis program, der kan vise, hvilke indlejrede metadata en billedfil indeholder, herunder fx Exif, IPTC, XMP og DC.

Exif tool
ExifTool er et gratis platform-uafhængigt program til læsning, skrivning og redigering af indlejrede metadata. Programmet understøtter mange forskellige metadatastandarder og formater.

METS generator
METS generator er et program, som på baggrund af input af administrative, tekniske og beskrivende metadata fra XML-filer genererer en record, som følger METS-standarden.

The Wayback Machine
Via Internet Archive’s Wayback Machine kan man ikke bare fremsøge gamle hjemmesider, hvis de er bevaret i Internet Archive, men også se udviklingen på en hjemmeside via de forskellige datoer, hvor IA’s webcrawler har været forbi og gemt den ned.


 

Repository systemer

Fedora Commons
Fedora Commons (Flexible Extensible Digital Object Repository Architecture) er et open source projekt, der har udviklet software, som kan bruges som digitalt bevaringslager. Softwaren kan tilgås gennem forskellige API’er og er meget fleksibel.


1. Statsbiblioteket og Det Kongelige Bibliotek fusionerede pr. 1. januar 2017. Med afdeling i hhv. Aarhus og København er institutionerne nu samlet under navnet: Det Kgl. Bibliotek. Da Det Kgl. Bibliotek var to adskilte institutioner under udgivelsen af denne side, er teksten beholdt uændret.