Udtræksværktøj til bevaring af databaser

 

 

E-ARK projektet har udviklet et open source udtræksværktøj, der kan koble sig til flere forskellige databasehåndteringssystemer og trække databaser ud til en række forskellige bevaringsformater.

Når data fra databaser skal afleveres til arkiv og bevares for eftertiden, er det et grundlæggende princip, at arkiveringen skal ske i en systemuafhængig form. Bevaring af databaser sker derfor som oftest i form af et udtræk af data til standardiserede bevaringsformater.

E-ARK projektet har udviklet et open source udtræksværktøj, der kan koble sig til flere forskellige databasehåndteringssystemer (database management systemer) og trække databaser ud til en række forskellige bevaringsformater. Udtræksværktøjet hedder “Database Preservation Toolkit” og er frit tilgængeligt på http://www.database-preservation.com/. Den åbne kildekode, dokumentation og kommunikation om fejl i (og ønsker til) programmet ligger også frit tilgængeligt på https://github.com/keeps/db-preservation-toolkit.

From KEEP Solutions

Nedenstående er en visualisering af hvilke databasehåndteringssystemer og bevaringsformater, som værktøjet kan trække data og metadata til og fra.

SIARD-1 er et schweizisk bevaringsformat, som bliver brugt i Schweiz og en række andre lande.

SIARDDK, også bedre kendt som BEK nr 1007 af 20/08/2010  “Bekendtgørelse om arkiveringsversioner”, er den danske variant af SIARD-1 formatet og det gældende bevaringsformat i dansk kontekst.

SIARD-2 er et nyt opdateret format udviklet af E-ARK projektets partnere og det Schweiziske forbundsarkiv. Formatet er tiltænkt at blive det fremtidige bevaringsformat  i den internationale arkivverden. Formatet blev først udgivet på E-ARKs hjemmeside´, men den senest opdaterede version vil i fremtiden kunne findes i DLM Forum Archival Standards Board på http://dilcis.eu/ under “content types”.

Læs evt. digitalbevaring.dk’s artikler om bevaring af databaser og gå også til Rigsarkivets webside under “Udtræksprogram – ‘Database Preservation Toolkit’ “ for at læse en dansk vejledning til udtræksprogrammet.