Top 10 over tiltag inden for digital bevaring i 2010

Library of Congress i USA fremhæver ti forskellige aktiviteter i 2010, som har været med til at synliggøre vigtigheden af digital bevaring. Flere af aktiviteterne har givet omfattende medieomtale og er dermed nået ud til et bredt publikum.

På listen finder man både Memento-projektet og Blue Ribbon Task Force-rapporten, som begge tidligere er omtalt på digitalbevaring.dk, og der er også nævnt en række videoer udarbejdet af det amerikanske National Digital Information Infrastructure and Preservation Program (NDIIPP) om de forskellige aspekter af digital bevaring, bl.a. Hvorfor er digital bevaring vigtigt for dig, Bevaring af digitale fotos, Forbindelsen mellem fysisk og digital bevaring m.fl. ”Team Digital Preservation”, en række tegnefilm om digital bevaring, udarbejdet af projektet Digital Preservation Europe, har også fundet vej ind på listen.

Planets-projektet figurerer på listen, dels på grund af sin videreførelse til Open Planets Foundation, hvor både Det Kongelige Bibliotek1, Statsbiblioteket1 og Statens Arkiver er med, og dels nævnes den ”tidskapsel” med digitale formater, som blev gemt dybt i de schweiziske bjerge som afslutning på projektet.

Der er således mange gode og spændende projekter med, som det er værd at kigge nærmere på via siden her: http://www.digitalpreservation.gov/news/2010/20101229news_article_top10stories.html


1. Statsbiblioteket og Det Kongelige Bibliotek fusionerede pr. 1. januar 2017. Med afdeling i hhv. Aarhus og København er institutionerne nu samlet under navnet: Det Kgl. Bibliotek. Da Det Kgl. Bibliotek var to adskilte institutioner under udgivelsen af denne side, er teksten beholdt uændret.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Vi gør opmærksom på, at Digitalbevaring.dk frasiger sig ethvert ansvar for indholdet af offentlige kommentarer. Vi gør samtidig opmærksom på, at Digitalbevaring.dk forbeholder sig retten til at publicere, slette og redigere kommentarer på hjemmesiden samt opbevare navn, e-mail og ip-adresse på kommentarskrivere. Hvis du ønsker din kommentar og tilhørende brugeroplysninger slettet, bedes du kontakte os.