Strategi 2016 – Indsamling og bevaring af privatarkiver i Statens Arkiver

“Statens Arkiver har udarbejdet en strategi for indsamling af privatarkiver. Et privatarkiv er et arkiv, der består af unika, der ikke tilhører det offentlige, og som er skabt af enkeltpersoner, private foreninger, organisationer, bevægelser eller virksomheder, både i privat og i offentligt øjemed. Et privatarkiv kan foreligge i både papirform og i digital form.

Visionen for indsamling og bevaring af privatarkiver i Statens Arkiver er på en prioriteret og offensiv måde at sikre kildegrundlaget for individers, organisationers og samfundets historiske identitet og kulturelle forståelse af sig selv og andre.”.

Læs mere på Statens Arkivers hjemmeside

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *