Digital bevaring – kulturarvens redningsbælte

København har for få dage siden oplevet et regnvejr af dimensioner, 150 mm på to timer, eller sagt på en anden måde, lige så meget regn, som man normalt får på to måneder. I offentlige bygninger er det bl.a. gået ud over arkivalier, bøger og servere. Kunne noget af materialet have været reddet, hvis man i tide havde sikret digital bevaring af det?

På Rigsarkivet har man de sidste dage fået mange henvendelser om oversvømmede, fysiske arkivalier. Heldigvis er der her tale om arkiverede sager, som ikke længere er i brug, men mange af informationerne vil gå tabt for eftertiden (se artikel i JyllandsPosten).

Flere steder kan det også være gået ud over materiale, der er gemt digitalt. Når en samling digitaliseres, vil man ofte vælge at gemme filerne på en server, et bånd, en dvd eller lignende., og alt efter hvor de digitale filer opbevares, kan der selvfølgelig være risiko for ødelæggelse i forbindelse med en vandskade.

Digitalisering og digital bevaring

Nyere tids sager fra offentlige myndigheder indsamles og bevares digitalt af Statens Arkiver, som derved sikrer, at materialet også vil være tilgængeligt i fremtiden. Digital bevaring er i det hele taget en væsentlig parameter for de store, danske kulturarvsinstitutioner, som samtidig også aktivt deltager i forskning og formidling af, hvordan man bedst sikrer den digitale bevaring.

En del af ideen i digital bevaring er, at man altid har mindst to ens kopier af samlingen, og – hvad der er meget vigtigt i denne sammenhæng – de to eller flere kopier er placeret på hver sin fysiske lokation. Har man samtidig sørget for at overvåge samlingen og med jævne mellemrum checket, at indholdet i de forskellige kopier er ens, vil man trods en vandskade stadig have mindst én korrekt udgave af materialet, som så kan kopieres, så man atter har mindst to. Samme mulighed har man ikke med de fysiske materialer, hvor skabelsen af en nøjagtig kopi af f.eks. en bog vil være noget mere omstændelig.

En samling under vand

Statsbiblioteket1 har netop afsluttet digitaliseringen af en række debutkoncerter fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium (DKDM). Den fysiske samling af forskellige typer bånd og cd’er blev returneret til DKDM for få uger siden og har desværre fået vand under skybruddet. Derfor må man glæde sig over, at samlingen er blevet digitaliseret, og der arbejdes netop nu på at lave en aftale mellem Statsbiblioteket og DKDM om den fremtidige digitale bevaring.


1. Statsbiblioteket og Det Kongelige Bibliotek fusionerede pr. 1. januar 2017. Med afdeling i hhv. Aarhus og København er institutionerne nu samlet under navnet: Det Kgl. Bibliotek. Da Det Kgl. Bibliotek var to adskilte institutioner under udgivelsen af denne side, er teksten beholdt uændret.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Vi gør opmærksom på, at Digitalbevaring.dk frasiger sig ethvert ansvar for indholdet af offentlige kommentarer. Vi gør samtidig opmærksom på, at Digitalbevaring.dk forbeholder sig retten til at publicere, slette og redigere kommentarer på hjemmesiden samt opbevare navn, e-mail og ip-adresse på kommentarskrivere. Hvis du ønsker din kommentar og tilhørende brugeroplysninger slettet, bedes du kontakte os.