Riding the wave

En ekspertgruppe (High level Expert Group) er efter et halvt års arbejde kommet med en rapport bestilt af EU kommissionen, hvori de giver deres vision for arbejdet med videnskabelige data (Scientific Data) i år 2030. Ekspertgruppen opstiller i rapporten en vision for bevaring og behandling af videnskabelig data i år 2030, samt en række anbefalinger for hvordan denne vision kan opfyldes og hvilke faldgrupper det er nødvendigt at undgå.

En af de problemstillinger som rapporten tager op, er den voksende mængde af data, som den videnskabelige verden skaber. Som et eksempel nævnes, at et planlagt internationalt rumteleskop i 2020 kan komme op på at generere 1 petabyte data hvert 20 sekund. Som en løsning på håndteringen af de store datamængder der fremkommer i forbindelse med videnskabeligt arbejde, foreslår rapporten oprettelsen af en “Collaborative Data Infrastructure”. Den bagvedliggende ide er at data udgør hjørnestenen i den videnskabelige e-infrastruktur, samt at data samles i en international sammenhæng.

Rapporten anbefaler at EU kommissionen fremmer oprettelsen af universitetsprogrammer indenfor data scientist området. Data scientist området, som omfatter bevaring og behandling af data, indeholder bl.a. emner fra fagene datalogi, matematik og statistik. Rapporten forudser en fremtidig mangel på højt uddannede specialister indenfor data scientist området.

Rapporten foreslår at en kommende “Collaborative Data Infrastructure” bør anvende grøn teknologi. Som eksempel på vigtigheden af dette nævnes at allerede på nuværende tidspunkt bruger verdens data centre 2 % af verdens samlede elektricitetsforbrug.

En af konklusionerne i rapporten er, at data skal være frit tilgængelige og at der skal skabes et incitament for dem som bidrager med data. Hvis der ikke skabes et incitament til at bidrage med data, forudser rapporten at de enkelte forskere eller forskergrupper vil forsætte med at arbejde som de gør nu, hvor de videnskabelige data, pga. publikationer og patenter, holdes tæt ind til kroppen.

Endelig forslår rapporten at det ikke kun er forskere som skal bidrage med videnskabelige data. De almindelige borgere skal også have mulighed for at bidrage med deres observationer og data. Rapporten forudser dog, at den almindelige borgers mulighed for at bidrage med data, vil øge problemet med kvaliteten af data og der udtrykkes frygt for at mængden af kontaminerede data vil blive større end den er nu.

Riding the wave rapporten kan findes her http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/document.cfm?action=display&doc_id=707.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Vi gør opmærksom på, at Digitalbevaring.dk frasiger sig ethvert ansvar for indholdet af offentlige kommentarer. Vi gør samtidig opmærksom på, at Digitalbevaring.dk forbeholder sig retten til at publicere, slette og redigere kommentarer på hjemmesiden samt opbevare navn, e-mail og ip-adresse på kommentarskrivere. Hvis du ønsker din kommentar og tilhørende brugeroplysninger slettet, bedes du kontakte os.