Weber

I metersystemet betegner måleenheden weber (forkortet Wb) magnetisk flux (magnetisk styrke).
1 weber er fluxen gennem 1 kvadratmeter af et magnetfelt på 1 tesla (vinkelret på fladen): 1 Wb = 1 T·m².

Densiteten af en båndoptagelse beskrives ved hjælp af nanoweber (1 milliarddel af 1 weber). Jo større densitet, jo bedre optagelse.