Trustworthy Digital Repository

Begrebet Trustworthy Digital Repository (troværdigt digitalt arkiv) anvendes om en organisation bestående af mennesker og systemer, som har taget ansvar for at langtidsbevare digital information og for at gøre informationen tilgængelig for arkivets brugere. For at være “troværdigt” kræves endvidere, at institutionen sikrer og dokumenterer, at digitale samlinger og objekter bevares, således de kan tilgås i så autentisk form som muligt.

Begrebet svarer til OAIS-modellens definition af et OAIS arkiv og det anvendes i forbindelse med audit (revision) og certificering af arkiver.