Transformering

I OAIS terminologi er transformering en form for digital migrering, der indebærer at data ændres. Fx er en ændring af et tekstdokument fra ASCII kode til UNICODE en transformering.