Terabyte

En terabyte (forkortes TB) repræsenterer 1.000.000.000.000 bytes eller 1.0004 bytes (8.000.000.000.000 bit).

Den tilsvarende binære betegnelse er tebibyte (TiB), som er 1.0244 = 240 ≈ 1,100·1.0004 bytes.

Læs mere under bytes og i artiklen om digitale materialer.