Tekstkoder

ASCII eksempel:

En tekstfil er opbygget af en række bytes, hvor hver enkel byte indeholder en kode for et tegn. Med otte bits kan vi skrive tallene fra 00000000 = 0 til 11111111 = 255. I de første tekstfiler lavede man koder for bogstaver, som blev beskrevet i ASCII (American Standard Code for Information Interchange). Denne standard brugte de sidste syv cifre af en byte til at skrive tegnkoden. Dvs. der er 128 tegn i standarden, som er illustreret i nedenstående tabel. Bemærk at de første 31 tegn er specielle tegn, som ikke kan skrives direkte. F.eks. giver kombinationen af tegn 13 = CR (Carrige Return) og tegn 10=LF (Line Feed) et linjeskift.  Disse specielle tegn er angivet med deres forkortelse i rød skrift. Bemærk også, at tegn 32 er et mellemrum.

Dette er en gammel standard, og der findes i dag mere omfattende og mere anvendte standarder som f.eks. UTF-8, som bygger på ASCII-standarden.

+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 NUL SOH STX ETX EOT ENQ ACK BEL BS HT
10 LF VT FF CR SO SI DLE DC1 DC2 DC3
20 DC4 NAK SYN ETB CAN EM SUB ESC FS GS
30 RS US ! # $ % &
40 ( ) * + , . / 0 1
50 2 3 4 5 6 7 8 9 : ;
60 < = > ? @ A B C D E
70 F G H I J K L M N O
80 P Q R S T U V W X Y
90 Z [ ] ^ ` a b c
100 d e f g h i j k l m
110 n o p q r s t u v w
120 x y z { | } ~ DEL