Streaming

Ved streaming forstås den proces, der anvendes til at afspille lyd eller video i takt med, at det bliver leveret fra fx en internetside. Ved streaming distribueres den ønskede fil over et datanet. Alternativt til streaming anvendes kopiering/download, hvor man henter hele filen og derefter kan afspille den.