Standard

Offentliggjort specifikation af bestemte, målbare krav til et produkt eller en proces, undertiden tillige af måden hvorpå produktet eller processen skal udføres.

Vedtagelsen af standarder foretages af et nationalt eller internationalt standardiseringsorgan efter en regelsat standardiseringsproces.

Standarder kan tjene som grundlag for indgåede aftaler om krav til de standardiserede produkter eller tjenesteydelser med hensyn til deres ensartethed og kvalitetsniveau. En standard er som litterært værk omfattet af Ophavsretsloven. En dansk standard bærer betegnelsen DS, en international standard betegnelsen ISO, i begge tilfælde efterfulgt af et løbenummer og en titel.

Man skelner mellem en de facto og en de iure standard.