Risikovurdering

Struktureret vurdering af risici i forbindelse med en aktivitet. Inden for digital bevaring skal der bl.a. ske en grundig risikovurdering, hvis man ønsker at gøre sit digitale arkiv til et Trustworthy Digital Repository.

Læs mere om risikostyring og -vurdering i artiklen ‘Risikostyring i digital bevaring