Revision

En regelmæssig stikprøvekontrol af de digitale masteres tilstand i langtidsarkivet, som sikrer at de kan læses som det er fastlagt i bevaringsplanen for den pågældende digitale samling.