Pixel

Ordet pixel er dannet ved en sammentrækning af de to engelske ord ”picture” og ”element” og betyder billedelement. Alle disse elementer – eller billeder i billedet – udgør tilsammen billedet. Bitmap-billeder er fx opbygget af pixels.