Logisk bevaring

Logisk bevaring skal sikre integriteten af de digitale materialer, så de kan læses, forstås og vises/afspilles af et fremtidigt program på en fremtidig computer og ekstraudstyr. Metoder til logisk bevaring kan være emulering, migrering eller museal strategi.

Inden for biblioteksverdenen bruges også betegnelsen funktionel bevaring for det samme.

Se også artiklerne om logisk bevaring og bitbevaring.