Migrering

Migrering er overførsel af data til nyere systemer, der skal sikre datas læsbarhed, integritet og autenticitet. Dette kan inkludere migrering af data fra et filformat til et andet (f.eks. MS Word til PDF/A), fra et operativsystem til et andet (f.eks. Windows til Linux) eller fra et programmeringssprog til et andet (f.eks. C til Java). Målet er, at data fortsat kan læses og forstås som da det var i drift.

Læs mere om migrering i artiklen om migreringsstrategien. Se desuden artiklen om logisk bevaring.