Lagringsmedier

Et medie er et informationsbærende materiale. Der kan sondres mellem grafiske medier som bogen, fotografiske medier som filmen, elektroakustiske medier som grammofonplader og elektroniske medier som f.eks. analoge videobånd og digitale cd-rom’er og dvd’er.

Se også artiklen om valg af lagringsmedier til langtidsbevaring.