Kilobyte

En kilobyte (forkortes KB) repræsenterer 1.000 bytes (eller 8000 bit).

Kilobyte forveksles tit med kibibyte (KiB), som er 1024 byte (eller 8196 bit).

Læs mere under bytes og i artiklen om digitale materialer.

Tabellen nedenfor viser forskellen mellem bytes og kibytes

Antal bytes enheder
Byte navn Værdi Bibyte navn
kilobyte KB 10001 = 103 10241 = 210 = 1,024·103 KiB kibibyte
megabyte MB 10002 = 106 10242 = 220 ≈ 1,049·106 MiB mebibyte
gigabyte GB 10003 = 109 10243 = 230 ≈ 1,074·109 GiB gibibyte
terabyte TB 10004 = 1012 10244 = 240 ≈ 1,100·1012 TiB tebibyte
petabyte PB 10005 = 1015 10245 = 250 ≈ 1,126·1015 PiB pebibyte
exabyte EB 10006 = 1018 10246 = 260 ≈ 1,153·1018 EiB exbibyte
zettabyte ZB 10007 = 1021 10247 = 270 ≈ 1,181·1021 ZiB zebibyte
yottabyte YB 10008 = 1024 10248 = 280 ≈ 1,209·1024 YiB yobibyte