Integritet

Egenskab, der sikrer aktivers nøjagtighed og fuldstændighed  [ISO/IEC 13335-1:2004]

Integritet i forbindelse med digitale materialer betyder, at tilstanden for data er bevaret over tid. Dette skal også gælde efter, at der er udført forskellige bevaringsaktioner på de digitale materialer. Eksempler på bevaringsaktioner er flytning af data imellem data-medier (f.eks. fra en server til en anden), eller migreringer fra et filformat til et andet.

Bevaring af digitale materialer går kun på deres tiltænkte anvendelse. Med andre ord ses kun på integriteten af de aspekter, som man har udvalgt at bevare. Et aspekt kan fx være farvers opløsning i et digitalt billede. Dette betyder, at integritet godt kan være bevaret, selvom der er aspekter, der går tabt. Et andet eksempel er, at en e-mail godt kan have bevaret integritet, hvis den bevares som et billede af e-mailen. Dette forudsætter, at man ikke har ønsket at bevare aspekter som fx adresser for links, afsender-informationer og vedhæftede filer.

Det, at integritet defineres som, at helheden er uskadt, betyder, at det digitale materiale skal være bevaret sammenhængende for bitbevaringen og den logiske bevaring. Hvis f.eks. et digitalt materiale logisk set dækker over en lang række forskellige, mindre, digitale filer, så er det helheden med denne logik, som skal bevares. Et eksempel på et sådan komplekst digitalt materiale er et website med underliggende websider og eksterne referencer, som fx kan indeholde word-filer, videoer osv.

Begrebet bitintegritet dækker kun integritet af bit og bruges i bitbevaring. Der er ingen logik i bits. Derfor er der her ikke tale om bevaring af aspekter. Bevaring af bitintegritet er altså bevaring af eksakt samme bits i eksakt samme rækkefølge.