Gigabyte

En gigabyte (forkortes GB) repræsenterer 1.000.000.000 bytes eller 1.0003 bytes (8.000.000.000 bit).

Den tilsvarende binære betegnelse er gibibyte (GiB), som er 1.0243 = 230 ≈ 1,074·1.0003 bytes.

Læs mere under bytes og i artiklen om digitale materialer.