Farveprofil

En farveprofil forbinder den måde, et udstyr repræsenterer farver på, til den måde, mennesker opfatter farver på. Et udstyr bruger typisk farvemodellen RGB (scannere) eller CMYK (printere) til at udtrykke farver, men hvis man kun gengiver disse værdier, fx R 100, G 120, B 153, på en skærm, eller printer dem, beskriver de ikke, hvordan et menneske ser farven. Derfor indeholder en farveprofil en oversættelse fra udstyrets RGB- eller CMYK- værdier til et såkaldt ”profile connecting space”. Dette farverum er en matematisk beskrivelse af det menneskelige farvesyn, som fx X, Y, Z og/eller Lab. En farveprofil beskriver altså, hvordan alle de farver, et udstyr kan optage, vise eller printe, oversættes til et farverum for det menneskelige syn.

De fleste farveprofiler følger International Color Consortiums (ICC) specifikationer (see www.color.org). Der findes også en standard for ICC farveprofiler ”Image technology colour management. Architecture, profile format and data structure. Part 1: Based on ICC.1” (ISO 15076-1:2010).

I et RGB farverum (RGB working space) kan man fx anvende farveprofilerne sRGB, Adobe RGB eller eciRGB, der repræsenterer idealiseret udstyr.