Exabyte

En exabyte (forkortes EB) repræsenterer 1.000.000.000.000.000.000 bytes eller 1.0006 bytes (8.000.000.000.000.000.000 bit).

Den tilsvarende binære betegnelse er exbibyte (EiB), som er 1.0246 = 260 ≈ 1,153·1.0006 bytes.

Læs mere under bytes og i artiklen om digitale materialer.