DNG – filformat til billeder

DNG formatet er et åbent billedformat baseret på TIFF 6.0 og kompatibelt med TIFF-EP. Det er udviklet af Adobe med det formål at standardisere de mange forskellige kameraspecifikke billedformater, også kaldet RAW formater, der findes på markedet. RAW formater indeholder, som navnet siger, de ubehandlede (rå) billeddata fra den fotografiske optagelse. Adobe har også udviklet et program (DNG Converter), der kan konvertere leverandørspecifikke RAW formater til DNG.

De rå data i DNG og RAW formater kan renderes på forskellige måder ved at justere parametre som hvidbalance, toneomfang, farvetemperatur og eksponering. Så længe de rå data gemmes i DNG eller andre RAW formater, er renderingen reversibel. Det vil sige, at man kan komme tilbage til de oprindelige rå data og lave en ny rendering. Hvis billeddata i DNG eller RAW konverteres til TIFF formatet, transformeres de rå data derimod irreversibelt til pixelværdier, hvilket også medfører, at en del af den oprindelige billedinformation fjernes permanent. Processen svarer lidt til tidligere tiders mørkekammerarbejde, hvor et filmnegativ kunne kopieres på forskellige måder og resultere i forskelligt toneomfang og kontrast i det fikserede positive print.

Fordelen ved DNG frem for TIFF er, at formatet gemmer de rå data og dermed giver bedre mulighed for at manipulere med billedet på et senere tidspunkt og med fremtidens programmer. Desuden fylder det mindre end TIFF. Når mange bevaringsinstitutioner alligevel stadig foretrækker at bevare billeder i TIFF frem for DNG, skyldes det, at TIFF er mere udbredt og anses for at være mindre komplekst at bevare end DNG. Der er dog også bevaringsinstitutioner, som har valgt både at bevare i DNG og i et raster format som fx TIFF eller JPEG 2000.

Hvis du har lyst til at læse mere om emnet, findes der en god artikel, som giver en teknisk beskrivelse af RAW formater og diskuterer fordele og ulemper ved at bevare i RAW formater i forhold til raster billedformater: Bennett, Michael J. et Wheeler, F. Barry, “Raw as Archival Still Image Format: A Consideration” (2010).