Digital bevaring

Langtidsbevaring af digital information. Informationerne kan være skabt digitalt eller være resultat af en digitalisering af tekst, lyd, levende billeder m.m. i analog form.

Valg af metode til digital bevaring er afhængigt af mange faktorer, f.eks. samlingens størrelse, omkostninger ved forskellige metoder, tilgængeliggørelse m.v.

Se artikel om bevaringsmetoder.