Database

Struktureret samling af søgbar information lagret på digitale medier. Det er typisk et databasesystem (Database Management System, DBMS), som håndterer den faktiske lagring og fremfinding.

Læs mere i artiklen om bevaring af databaser.