Certificering

Der arbejdes internationalt på at opbygge standarder for digitale arkiver, så man på sigt vil kunne få foretaget en ekstern revision og certificering af sit digitale arkiv. En sådan certificering kan synliggøre, både over for omverdenen og over for organisationen selv, at det digitale arkiv lever op til de krav, der bør stilles til et digitalt arkiv.