Bytes

En byte er den basale enhed, som computeren fortolker på. En byte består typisk af 8 bit, som fx kan repræsentere et tegn.

Læs mere om bytes i artiklen om digitale materialer.

Læs mere om antal bytes enheder ved at klikke på deres navn i nedenstående tabel:

Antal bytes enheder
Navn Værdi
 kilobyte   KB   10001   1000 
 megabyte   MB   10002   1000.000 
 gigabyte   GB   10003   1000.000.000 
 terabyte   TB   10004   1000.000.000.000 
 petabyte   PB   10005   1000.000.000.000.000 
 exabyte   EB   10006   1000.000.000.000.000.000 
 zettabyte   ZB   10007   1000.000.000.000.000.000.000 
 yottabyte   YB   10008   1000.000.000.000.000.000.000.000